Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Onderzoek naar het effect van licht op het gedrag van de ruige dwergvleermuisLandschapsbeheer Friesland Vleermuismonitoring NAM

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Op veel plekken is ’s nachts licht te zien en er is nog maar weinig bekend over de gevolgen van dit licht op onze natuur. Om hier meer kennis over te krijgen doet Landschapsbeheer Friesland samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Wageningen Universiteit onderzoek naar het effect van licht op het gedrag van de ruige dwergvleermuis. Dit onderzoek wordt gedaan rondom de locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Friesland.

Landschapsbeheer Friesland plaatst de komende maand in totaal 84 palen met 168 vleermuiskasten en 42 lichtinstallaties bij 14 NAM-locaties in Groningen en Friesland. “Op elke paal worden twee verschillende vleermuiskasten gemonteerd. Op de helft van deze palen wordt verlichting geplaatst en bij de andere palen blijft het ’s nachts donker. Hierdoor krijgt de ruige dwergvleermuis te keuze tussen een verlichte of een onverlichte vleermuiskast”, vertelt Foppe van der Meer, projectleider van Landschapsbeheer Friesland. “Wij controleren de kasten op de aanwezigheid van de vleermuizen en op hun uitwerpselen. Op deze manier kan de keuze van de dieren bepaald worden en wat het effect van het kunstlicht hier op is.”

Nederlandse Aardolie Maatschappij

De NAM is vooral bekend geworden door de gaswinning en heeft ook locaties in Friesland. Veertien daarvan, voornamelijk ten noorden van Drachten, worden nu gebruikt voor dit onderzoek. Deze NAM-locaties liggen in het typerende coulisselandschap van de Friese wouden waar veel vleermuizen voorkomen. NAM ondersteunt het onderzoek naar het effect van licht op natuur al een aantal jaar omdat haar locaties in een open landschap of op zee liggen.

De ruige dwergvleermuis

Deze vleermuis (Pipistrellus nathusii) is de ideale soort voor dit onderzoek. De dieren trekken in het najaar van het noorden naar het zuiden en zoeken voor de dag een geschikte rustplaats in een voor hen onbekende omgeving. 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora