Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Eendenkooi ‘bij de Hel’ éénmalig open voor het publiek

De eendenkooi ‘bij de Hel’ vlakbij het terpdorp Hallum is helemaal gerestaureerd en wordt daarom op zaterdag 18 juni a.s. éénmalig opengesteld voor publiek. Rond eendenkooien hangt een geheimzinnige sfeer. Dat is niet zo vreemd, want vanwege de benodigde rust mag er in de wijde omtrek geen verstoring plaatsvinden. De openstelling door eigenaren Homme en Wytske Tjeerdsma is dan ook zeer bijzonder en heeft te maken met de recente opknapbeurt. Door de herstelwerkzaamheden in het kader van het project ‘Kongsi van de Eendenkooi’ zijn de kooi-eenden tijdelijk weggetrokken. Na de open dag zullen ze langzaam weer terugkeren.

Eendenkooi bij de Hel éénmalig open voor het publiekEendenkooi ‘bij de Hel’ is één van oudst geregistreerde kooien en het is nog altijd vangend. In 1601 is een contract getekend waarin is bepaald dat Doede Michiels uit Aldtsjerk in opdracht van jonkheer Schelte van Aebinga tot Hallum een eendenkooi zal aanleggen. De vergoeding bedraagt 50 Caroli guldens mits er op een dag minimaal 50 eenden of 150 talingen gevangen zullen worden (uit het boek van Gerard Mast).

De open dag

De open dag op 18 juni wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Friesland en de eigenaren Homme en Wytske Tjeerdsma. De dag duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur en de toegang is gratis. Het wordt een gezellige dag waar o.a. de plaatselijke vogelwacht, natuurorganisaties, de agrarische natuurvereniging ‘Om’e kooien’ en eendenkorfvlechters zich presenteren. Vanaf 10.30 verzorgt de kooiker ieder uur een rondleiding door de eendenkooi, waarbij hij vertelt over de recente opknapbeurt en natuurlijk over het bijzondere kooikersvak .

Project ‘Kongsi van de Eendenkooi’

De Eendenkooi ‘bij de Hel’ is de afgelopen maanden flink ‘op de schop’ geweest. Het kooibos is uitgedund, de hele vanginrichting is hersteld, er is gebaggerd en nieuwe beschoeiing geplaatst. Dit alles heeft plaatsgevonden in het kader van het project ‘Kongsi van de Eendenkooi’. Ooit telde de Waddenkust 142 eendenkooien, waarvan de oudste teruggaan tot de middeleeuwen. Vooral in de vorige eeuw raakten veel kooien in verval. Tijdens het project worden 24 van de 29 overgebleven kooien in het Waddengebied hersteld zodat deze in gebruik kunnen blijven als vangkooi, excursiekooi en/of als kooi voor wetenschappelijk onderzoek. De samenwerkende partijen zijn naast Landschapsbeheer Friesland: Landschapsbeheer Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Groninger Landschap en De Kooikersvereniging. Het project kan mede uitgevoerd worden door bijdragen van Het Waddenfonds en de Provincies.

Datum: zaterdag 18 juni a.s.
Tijd: vanaf 10:00 tot 16:00 uur
Navigeeradres: Noordermiedweg 7, 9074 LM Hallum

Hieronder staat de officiële flyer. Klik op de afbeelding om het te vergroten. 

 

Open dag Eendenkooi bij de Hel

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora