Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Op 1 april jl. werd in het kader van project Terpen- en Wierdenland Terpen en Wierdenland in Hallumeen tijdelijk informatiecentrum in Hallum geopend. Veel Hallumers maakten die dag kennis met de eigen geschiedenis. Op zaterdag 9 juli werd het informatie-/expositiecentrum feestelijk gesloten met een eendaagse tentoonstelling. Centraal stonden de resultaten van het project in Hallum en de meest bijzondere archeologische vondsten in het terpdorp. Waaronder een bijzonder gave fibula.


Sinds 1 april is er veel gedaan in Hallum. Archeologen en een landschapshistoricus zijn met hulp van bewoners – soms letterlijk - gaan graven in de geschiedenis van het dorp. Daarbij werden interessante voorwerpen en verhalen ontdekt. Naast archeologische vondsten en landschappelijke informatie, zijn er ook oude foto’s uit privé-archieven boven water gebracht en gedigitaliseerd. De belangrijkste vondsten werden afgelopen zaterdag eenmalig tentoongesteld en toegelicht in het informatiecentrum.

Maatregelen gepresenteerd
In workshops konden bewoners afgelopen tijd – op creatieve wijze - aangeven op welke dorpselementen ze trots zijn en welke extra aandacht verdienen. Hun creaties waren zaterdag te bewonderen. Belangrijk moment voor alle betrokkenen was wanneer architecte Nynke-Rixt Jukema vertelde hoe de input van de bewoners en wetenschappers is verwerkt tot een plan van aanpak met concrete maatregelen voor het dorp. Deze maatregelen zullen de karakteristieke dorpselementen versterken en worden in kader van het project ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Ook voor Hallumer jeugd
Voor de jeugd van Hallum was een thematische speurtocht door het dorp uitgezet waar een leuke prijs mee te winnen viel. Na de prijsuitreiking werd de dag afgesloten met een hapje en een drankje en werd het tijdelijke informatiecentrum definitief gesloten.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora