Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Kinderen OBS De Lamer op zoek naar slangeneierenKinderen van groep 6, 7 en 8 van OBS De Lamer hielpen vrijdag 7 oktober Landschapsbeheer Friesland en Staatsbosbeheer beheerregio Rottige Meente met het zoeken naar ringslangeieren. In het gebied ‘Brandemeer’ nabij Oldelamer liggen tien broeihopen die elk jaar rond deze tijd geïnventariseerd worden op jonge ringslangen en eieren.  

In de eerste broeihoop die de kinderen onderzoeken, vinden zij wel 1.230 uitgekomen eieren en een baby-ringslang. Dit is een groot aantal en er heeft nog niet eerder zoveel eieren in deze broeihoop gezeten. In totaal zijn er 2.814 uitgebroede eieren gevonden. “Dit is veel leuker dan in de klas zitten”, vertelt één van de leerlingen tijdens het voorzichtig uitpluizen van de broeihoop . “Het is veel interessanter, omdat je dit niet elke dag doet.”

Dit is de derde keer dat de school OBS De Lamer meedoet met het project. “Onze school profileert zich als een erfgoedschool. Ook het Brandemeer hoort bij onze cultuurerfgoed,” aldus Lieske Schiere, de leerkracht van de kinderen. “Door dit bezoek aan het gebied en het meehelpen met de inventarisatie krijgen ze een stuk bewustwording mee.”

In de middag verwerken de leerlingen de informatie die zij verzameld hebben over de ringslag in onder andere een muurkrant en een PowerPointpresentatie. “Op deze manier leren ze niet alleen over de natuur, maar zijn ze ook met taal en vormgeving bezig, werken ze met de computer en moeten zij samenwerken. Dit zijn competenties die op latere leeftijd goed van pas komen. Daarnaast weten de kinderen op een latere leeftijd niet meer hoe ik een taalles of een rekenles heb gegeven, maar wel hoe we op een ochtend naar een natuurgebied fietsten om broeihopen te onderzoeken”, vertelt Lieske Schiere lachend.    

Landschapsbeheer Friesland en Staatsbosbeheer beheerregio Rottegemeente zijn sinds 2002 met dit ringslangen-project actief waarbij er broeihopen zijn gemaakt in het gebied Brandemeer. Deze broeihopen zijn van groot belang voor de voortplanting van de ringslangen. In de hoop, die bestaat uit onder andere bladeren, blijft de temperatuur rond de 25 tot 30 graden en dit is perfect voor het ‘uitbroeden’ van de eieren. Landschapsbeheer Friesland en Staatsbosbeheer inventariseren het aantal eieren en jonge slangen al jaren waarbij regelmatig leerlingen helpen. 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora