Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Doarpen Yn t Grien FolsgareVerschillende inwoners uit Folsgare hebben zicht afgelopen zaterdag ingezet om hun dorp groener te maken. Dit deden ze door het aanplanten van verschillende soorten bomen en hagen aan de hand van een beplantingsplan dat ze zelf hebben opgesteld.

Na de koffie in de basisschool werd het bestelde groen vanaf een centraal punt aan de rand van het dorp over de verschillende plantlocaties verdeeld. Leerkrachten van de basisschool zijn vervolgens samen met ouders en kinderen aan de slag gegaan met het planten van klimop en beukhaag op het schoolplein. Langs de Monumentwei hebben actieve inwoners in de loop van de ochtend drie haagbeuken neergezet. Net buiten het dorp heeft een andere groep inwoners vijf perenbomen geplant. In het komende voorjaar zal het groen rondom het kunstwerk nog worden aangepakt.

Doarpen yn’t Grien

De plantdag in Folsgare is onderdeel van het project Doarpen Yn’t Grien van Landschapsbeheer Friesland.  Het doel van het project is dat bewoners de groenstructuur van hun dorp versterken volgens een groenplan dat door de dorpsbewoners wordt opgesteld. De dorpsbewoners van Folsgare zijn in het najaar van 2015 van start gegaan met het project. Ook de dorpen Goënga, Hommerts- Jutrijp en Tirns doen mee aan Doarpen Yn’t Grien. Het project wordt gefinancierd uit gelden van It Iepen Mienskipsfûns (Provincie Fryslân) en het Kernenbeleid Súdwest Fryslân (gemeente Súdwest-Fryslân).

Kijk voor meer informatie over het project op de pagina Doarpen yn 't Grien

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora