Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Appelboom RGB kleinU wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze avond over lokale, kleinschalige productie van voedsel. Raak geïnspireerd door de ervaringen van mensen van het eerste uur die hun ziel en zaligheid leggen in het verbouwen en promoten van lokaal voedsel.

Waar: Hotel eetcafé Duhoux, Greate Buorren 4 – 8, 9088 AE WIRDUM

Tijd: Donderdag 30 maart 2017 19.30 – 22.00 uur, zaal open om 19.15 uur.

Sprekers op deze avond zijn de heren Theo van der Molen, de motor en pionier van de dorpstuin Snakkerburen en actief met voedselbossen en Jan de Vries, inspirator en enthousiast promotor van duurzame ontwikkeling en streekproducten. Daarnaast komt de heer Piet Hoekstra, boer op ’t Bildt en bestuurder van de Stichting Bildtse Aardappelweken iets vertellen over streekproducten en hoe dit aan de man te brengen. Aan het eind van avond kunt u kenbaar maken waar uw belangstelling naar uit gaat en welk initiatief/idee u verder zou willen ontwikkelen. We gaan hierbij ook kort in op de mogelijkheden die er zijn om de initiatieven in uw dorp te realiseren en te financieren. In een vervolgbijeenkomst kunt u dan, samen met anderen en onder begeleiding van ervaringsdeskundigen, uw initiatieven verder vorm geven.

Aanmelden voor 27 maart a.s. bij info@landschapsbeheerfriesland.nl. Na aanmelding krijgt u een bevestiging toegestuurd. 


Achtergrondinformatie:

Op deze avond wordt u door de sprekers meegenomen op hun reis die ze hebben afgelegd om hun droom te kunnen verwezenlijken. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden, ups en downs en ervaringen die ze hebben opgedaan bij het realiseren van hun dorpstuin en bij het ontwikkelen en promoten o.a. streekproducten. U krijgt daarnaast de gelegenheid om ideeën uit te wisselen met andere enthousiaste mensen die zich met een duurzame vorm van voedselproductie bezig houden of plannen in die richting hebben.

In de Friese samenleving blijkt grote behoefte te bestaan aan lokaal geteeld voedsel. De gedachte “weet wat je eet” speelt hierbij een belangrijke rol. Een toenemend deel van de Friezen die lokaal willen eten, willen het voedsel ook zelf gaan verbouwen, getuige het groeiende aantal lokale voedselinitiatieven. Deze hebben verschillende positieve effecten op het gebied van gezondheid, sociale cohesie in dorp of wijk, zelfredzaamheid, inkomen en duurzaamheid.

Vier organisaties, te weten Landschapsbeheer Friesland, Friese Milieufederatie, netwerk Duurzame Doarpen van Doarpswurk en Nordwin College, hebben de handen ineen geslagen om, samen met de initiatiefnemers en andere betrokkenen, verbindingen te realiseren tussen de verschillende initiatieven en wensen die er in de provincie leven. Bij het organiseren van deze inspiratiebijeenkomsten nemen deze vier organisaties ieder een deel van de provincie voor hun rekening.

Indien u meer informatie over deze avond wilt dan kunt u contact opnemen met Roelie Ansingh en/of Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Friesland. (tel 0512-383800) r.ansingh@landschapsbeheerfriesland.nl of j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora