Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Doarpen yn t Grien TirnsVerschillende dorpsbewoners van Tirns hebben zich op zaterdag 11 maart ingezet voor een groenere leefomgeving tijdens het planten van bomen en planten in en rondom het dorp. Voor de ingang van het sportveld  werden fruitbomen geplant. Andere plekken in het dorp werden verfraaid door aanplant van verschillende soorten vaste planten en bodembedekkers.

De omstandigheden daarbij waren erg gunstig. Na koffie en een koek in het dorpshuis kon er in een heerlijk voorjaarszonnetje gestart worden met de uitvoering van het groenplan. Dit groenplan is opgesteld door vijf betrokken inwoners, die in de hoedanigheid van een groencommissie in de afgelopen maanden hun hersens hebben gekraakt over het vraagstuk: hoe maken we Tirns groener? Nog voor twaalf uur stonden de verschillende fruitbomen op hun plek. Rondom de fruitbomen werden krokusbollen in de grond gestopt. Op andere plekken in het dorp werd het straatbeeld opgefrist met verschillende soorten vaste planten, waaronder siergras, sedum en kattekruid. Vanuit het project is ook een driestammige Noorse esdoorn besteld. Deze boom wordt door de gemeente geplant op de driesprong Thaborwei-Kleasterwei.

Doarpen yn’t Grien
De plantdag in Tirns is onderdeel van het project Doarpen Yn’t Grien van Landschapsbeheer Friesland, en wordt gefinancierd uit gelden van It Iepen Mienskipsfûns (Provincie Fryslân) en het Kernenbeleid Súdwest Fryslân (gemeente). Het doel van het project is dat bewoners de groenstructuur van hun dorp versterken volgens een groenplan dat door de dorpsbewoners wordt opgesteld. De dorpsbewoners van Tirns zijn in de zomer van 2016 van start gegaan met het project. Ook de dorpen Folsgare, Hommerts- Jutrijp en Goënga doen mee aan Doarpen Yn’t Grien. 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora