Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Voedselbossen - ontwerp, aanleg en onderhoudVoedsellokaal
Moestuinieren - de handige kneepjes van het vak

Veel voedsel reist de halve wereld rond voordat het bij ons in de keuken belandt. Niet erg duurzaam en ook niet nodig omdat in Friesland heel veel heerlijke producten worden verbouwd. Eetbaar Fryslân wil dat binnen vijf jaar alle inwoners van Friesland bij hun dagelijkse voedselconsumptie kunnen kiezen voor lokaal geteelde- en seizoensproducten. Lokaal voedsel moet voor iedereen binnen handbereik zijn. Eetbaar Fryslân zorgt er om die reden voor dat dit jaar bij een groot aantal Jumbo’s vier Friese producten in de schappen komen te liggen.

Daarnaast stimuleert Eetbaar Fryslân onder de titel ‘Voedsel Lokaal’ burgerinitiatieven mbt voedsel. We merken dat in onze provincie het enthousiasme voor voedselbossen en moestuinieren toeneemt en dat er veel startende lokale initiatieven ontstaan. Deze initiatieven stokken echter vaak door een gebrek aan kennis en het ontbreken van startkapitaal voor de opstartfase. Om die reden organiseren we de volgende bijeenkomsten:

Voedselbossen - ontwerp, aanleg en onderhoud
Dinsdag 13 juni 20.00 uur – 22.00 uur, Hotel Duhoux, Wirdum
Door: Anastasia Limareva - zij heeft het Voedselbos in het Leeuwarder bos gerealiseerd. 

Op deze avond leer je van alles over de principes van een voedselbos. Je krijgt antwoord op vragen als: Wat is een voedselbos eigenlijk? Hoe zit een voedselbos in elkaar en met welke natuurlijke systemen hebben we te maken? Kan een voedselbos ontworpen worden? Zo ja, hoe? Als men zover is om een voedselbos aan te leggen of een bestaand bos om te vormen, dan komen natuurlijk ook de vragen hoe je zoiets aan moet pakken en hoe het vervolgens beheerd moet worden. Kortom, een zeer leerzame avond waar volop de ruimte is voor individuele vragen. 

Moestuinieren - de handige kneepjes van het vak
Donderdag 15 juni 20.00 uur – 22.00 uur, Buurthuis BOB, Oentsjerk
Door: Theo van der Molen (Dorpstuin Snakkerburen)

Moestuinieren is voor velen een hobby, maar het is natuurlijk ook gewoon een vak dat geleerd kan worden. Voordat je met een dorps- of wijkmoestuin begint bedenk je welke groenten er verbouwd gaan worden. Makkelijk te telen zijn bijvoorbeeld sla, courgette, wortel, radijs, spinazie en snijbiet. De oogst van deze groenten kan bijna niet mislukken. Leer op deze avond allerlei handige tips van een kenner die ooit begonnen is zonder kennis, maar inmiddels alle kneepjes van het vak kent.

Wat is een voedselbos nu eigenlijk?
Kort samengevat is een voedselbos een door bomen gedreven systeem waarin zoveel mogelijk verschillende soorten elkaar versterken en in stand houden. Eigenlijk een volwaardig bos op kleine schaal dus, alleen zijn de veelvoorkomende soorten vervangen door soorten waar wij lekker van kunnen eten. In het begin is dat hard werken en plannen, maar daarna is het de bedoeling dat je er zo veel mogelijk vanaf blijft. Een voedselbos is tuinieren op z’n Frans: het moet een rommelzooitje zijn. Alleen op die manier doet de natuur zijn werk en ontstaat een rijke diversiteit.

Hoe haalbaar is een voedselbos?
Vast staat dat een voedselbos in eerste instantie een aanzienlijke investering vergt. Je moet immers een zo divers mogelijk ecosysteem op gang helpen en de juiste voorwaarden scheppen. Maar zodra je dat punt hebt bereikt zijn er alleen nog maar opbrengsten. Opbrengsten die per hectare veel groter zijn dan wat een boer verdient aan snijmaïs. Financieel aantrekkelijk dus, maar ook wat betreft voedingshoeveelheid is een voltooid voedselbos ongeëvenaard. Geen enkel systeem heeft een hogere en stabielere energieproductie dan een gezond bos.  Zo heb je uiteindelijk een gebied dat er mooi uitziet, voorziet in een grotere voedselbehoefte dan normale akkers, geen ecologische voetafdruk heeft en belangrijke gedeelde inkomsten oplevert. Kortom: Voedselbossen hebben toekomst. Een gouden toekomst.

Verder organiseert Eetbaar Fryslân op 14 juni een bijeenkomst over ‘Vrijwilligers -continuïteit van een vrijwilligersinitiatief’.

Vrijwilligers - continuïteit van een vrijwilligersinitiatief
Woensdag 14 juni 20.00 uur – 22.00 uur, Hotel Duhoux, Wirdum
Door: Symen Sjoerd de Vries (Timpaan Welzijn) en Evelien Barbiers (Tuin Makkum)

Er zijn steeds meer mensen die met anderen een initiatief starten, zoals het opzetten van een buurtmoestuin, een dorpsboomgaard of een voedselbos. Uiteindelijk zijn al deze initiatieven gebaat bij continuïteit en inzet van vrijwilligers. Maar zijn er nog wel vrijwilligers te vinden die zich willen binden? Zo ja, hoe blijven ze enthousiast? Wat zijn de succesfactoren? Op deze avond krijg je handige tips van een professional en van een enthousiaste vrijwilliger.

Eetbaar Fryslân is een project van Duurzaam Door, Nordwin College, de Doarpstún, Netwerk Duurzame Dorpen, provinsje Fryslân, Doarpswurk, Landschapsbeheer Friesland en Friese Milieu Federatie.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora