Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Het boek 'de Greidhoeke, cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied' is nu te koop!

Afbeelding Hinnaard. Foto Anna Wiersma 2017 002

Foto: Anna Wiersma

Het boek  'de Greidhoeke, cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied' is nu te koop! 

De Greidhoeke is een eeuwenoud cultuurlandschap tussen de vier steden Leeuwarden, Franeker, Bolsward en Sneek. Het is een streek waar lange tijd de zee heer en meester was en waar een open kwelderlandschap werd doorsneden door kreken en moerassen. In deze regio werden dan ook ruim 2500 jaar geleden de eerste terpen gebouwd. Vanaf dat moment hebben de bewoners een duidelijke stempel op het landschap gedrukt, waarbij telkens weer nieuwe elementen werden toegevoegd en andere sporen weer werden uitgewist. 

In de kern van de Greidhoeke liggen drie reservaatgebieden die door Natuurmonumenten worden beheerd. Het zijn uitzonderlijke landerijen waar ieder jaar grote aantallen weidevogels neerstrijken om te broeden in de kruidenrijke graslanden. Het is een wereld waar natuurwaarde en cultuurhistorie hand in hand gaan en elkaar versterken. Het reliëfrijke boerengreppeltjesland vormt namelijk een prima biotoop voor grutto`s, kieviten, tureluurs en kemphanen. Dit boek brengt de Greidhoeke in kaart voor bewoners en bezoekers, die al wandelend of fietsend dit bijzondere stukje Fryslân kunnen ontdekken.

U kunt het boek bestellen via onderstaande link:

https://www.matrijs.com/De-Greidhoeke.-Cultuurhistorie-van-een-rijk-weidevogelgebied.html

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.