Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

In dit gebied is tot de start van dit project geen aandacht geweest voor het vergoeden van het beheer van de opgaande elementen: de eigenaren hebben dit jarenlang zelf gedaan zonder ondersteuning. Met de start van het herstelproject is er de mogelijkheid om de elementen op te knappen en daar waar gewenst op nieuw aan te leggen wat verdwenen is. Dit is de opmaat voor de nieuwe periode van beheervergoedingen die begint in 2021, en waaraan dan ook eigenaren van elementen rondom Sint Nyk deel kunnen nemen via Agrarisch Collectief It Lege Midden. Deelname aan het project kost niks en alle werkzaamheden worden uitgevoerd, u ontvangt dus ook geen vergoeding voor deelname.

Allereerst zijn de eigenaren waarvan bekend is dat ze eigendommen hebben binnen het door de provincie bepaalde projectgebied benaderd. Er is door It Lege Midden een brief verzonden en ze hebben bezoek gehad van Landschapsbeheer Friesland waarbij is gekeken wat de mogelijkheden zijn.

De afspraken zijn verwerkt in een overeenkomst en na retourzending daarvan is de uitvoering gestart.

 

Klik hier voor de beheervoorschriften (gelijk aan de beheervoorschriften van ELAN).

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora