Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

combi g1 en g2 IMG 7700 klein

We zitten vol! Er zijn 20 erg leuke bijenwerkdaglocaties aangemeld en helaas kunnen we niet meer financieel steunen. U kunt zich nog wel aanmelden, maar dan zetten wij u op de reserve-lijst. U kunt ook altijd contact met ons opnemen om andere mogelijkheden te bespreken.

Landschapsbeheer Friesland organiseert samen met Cruydt-Hoeck in Friesland op 15 en 16 maart a.s. de tweede editie van de bijenwerkdag. In dit weekend kan iedereen zijn handen uit de mouwen steken voor de bestuivende insecten. Tijdens de bijenwerkdag willen we onder meer het aantal nestgelegenheden vergroten en de voedselvoorziening verbeteren. Heeft u ideeën om de leefomgeving van de wilde bij en andere insecten te verbeteren, hebt of weet u een geschikte locatie en wilt u anderen hierbij betrekken? Doe dan mee met de bijenwerkdag.

De eerste 20 locaties die zich aangemeld hebben en voldoen aan de voorwaarden, krijgen een tegoed van maximaal 300 euro om te besteden aan zaad- en plantmateriaal bij Cruydt-Hoeck en de Heliant vanuit het landelijke project Wilde Bijenlinie.

Het gaat niet goed met de bij!

Ze zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving. Ze zijn daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 385 soorten wordt reeds bedreigd in hun voortbestaan. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te maken heeft, is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Tijdens de bijenwerkdag gaan we aan de slag om hier wat aan te doen.

Aanmelden

U kunt zich als klusaanbieder aanmelden door uw bijenwerkdagklus aan te melden door dit aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar c.russchen@landschapsbeheerfriesland.nl. Doe dit voor 31 januari a.s.. De eerste 20 aangemelde locaties, die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een tegoed van maximaal €300,- te besteden bij Cruydt-Hoeck en de Heliant aan zaad- en plantmateriaal. Bovendien ondersteunen wij u met advies, promotie en gereedschap voor uw klus.

Daarnaast is het belangrijk dat u uw bijenwerkdagklus aanmeld bij de grote vrijwilligersactie NLdoet via www.nldoet.nl. Het Oranjefonds, de organisator van NLdoet, kan namelijk een maximale bijdrage van €400,- geven om uw klus te ondersteunen. Let wel op, het aanvragen van een financiële bijdrage is een extra stap en hiervoor moet uw organisatie wel ingeschreven staan als officiële stichting of vereniging bij de Kamer van Koophandel. Doe dit ook voor 31 januari a.s., maar het liefst zo snel mogelijk. Er is namelijk een beperkt budget beschikbaar. Het platform NLdoet wordt ook gebruikt als locatie waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden voor uw klus. Wilt u in de titel ‘bijenwerkdag’ vermelden? Zo is voor iedereen duidelijk dat uw klus in het kader van de bijenwerkdag is.

Voorwaarden

Om mee te doen aan de bijenwerkdag gelden deze voorwaarden.

  • Er is toestemming van de eigenaar van de grond om op zijn/haar terrein tijdens de Bijenwerkdag/NL-Doet aan het werk te gaan voor de wilde bij. Hieronder vallen bijvoorbeeld de tuineigenaar, een gemeente of grondbezitter als It Fryske Gea.
  • Er moet goed worden nagedacht over de plek. Een plek moet bijvoorbeeld voldoende groot zijn en ecologisch gezien niet te geïsoleerd liggen.
  • Het moet gaan om een initiatief waar meerdere mensen bij betrokken zijn, bijvoorbeeld een werkgroep, groencommissie, buurt- of dorpsvereniging.
  • Er is goed nagedacht over het beheer van de locatie en deze is zoveel mogelijk gewaarborgd.
  • De werklocatie is in provincie Friesland.

Meedoen?

Hopelijk heeft u al zin om de handen uit de mouwen te steken op 15 en 16 maart! Meld u aan, voor 31 januari, door dit aanmeldformulier in te vullen en te mailen naar: c.russchen@landschapsbeheerfriesland.nl.

Nationale Postcode Loterij

De bijenwerkdag 2019 wordt medemogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora