Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Landschapsbiografie Smallingerland Met de komst van het nieuwe omgevingsstelsel gaat er veel veranderen. Bestaande regels gaan op de schop en bijna elke overheid moet een integrale visie op de fysieke leefomgeving opstellen. Aan het opstellen van een omgevingsvisie zijn randvoorwaarden gesteld, maar deze zijn niet altijd concreet en de omgevingsvisie zelf is vormvrij. Dit is aan de ene kant erg flexibel, maar het levert ook vragen op. Want hoe maak je een goede integrale visie? En wanneer ga je aan de slag met de verplichte participatie?

Een gemeentelijke omgevingsvisie dient op hoofdlijnen de fysieke leefomgeving te beschrijven en de kwaliteiten hiervan te benoemen. Eén manier om hier een basis onder te leggen is het maken van een landschapsbiografie. Een landschapsbiografie kan de fysieke leefomgeving beschrijven voor de aspecten bodem en ondergrond (waaronder archeologie), ruimtelijke kwaliteit (waaronder cultuurhistorie en landschap) en een samenhangend beeld geven van de aanwezige kwaliteiten. Bij dit proces zijn er mogelijkheden om burgers en belangenorganisaties te betrekken en zo invulling te geven aan een deel van het participatieproces.

Spreker

Het ontbreken van concrete randvoorwaarden voor het in kaart brengen van omgevingskwaliteit zorgt voor de nodige verschillen tussen gemeentes. Oscar Borsen, afgestudeerd landschapshistoricus, werkt bij Landschapsbeheer Friesland. Zijn expertise ligt bij landschapshistorie en cultuurhistorisch erfgoed. Onlangs heeft hij meegewerkt aan de landschapsbiografie geschreven voor de gemeente Smallingerland.

In 60 minuten vertelt Oscar Borsen op maandag 19 november over de landschapsbiografie en de mogelijkheden voor het toepassen van een landschapsbiografie binnen het nieuwe omgevingsstelsel. Daarbij wordt ook een handreiking gegeven voor gemeentes die hier zelf mee aan de slag willen.

In verband met het aantal beschikbare plekken verzoeken wij u om zich hier aan te melden

Vanaf 11.45 uur kunt u gebruik maken van de vegetarische lunch. Om 12.00 uur begint de lezing. Einde van de bijeenkomst: 13.00 uur.​

Groenlunch

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora