Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Elzensingel kleinIn oktober zijn Landschapsbeheer Friesland (LBF) en de Agrarische Collectieven ELAN, Noardlike Fryske Wâlden en It Lege Midden weer gestart met het grootschalige herstel van het landschap in de provincie. “We hebben de werkzaamheden in de zomerperiode onderbroken omdat voor veel agrariërs en flora en fauna het ongewenst is om dan werkzaamheden uit te voeren”, legt projectmedewerker Thies Koggel uit. “Bovendien kan er niet in het groeiseizoen geplant worden.”

LBF en de collectieven hebben in deze periode niet stilgezeten. “We hebben veel agrariërs en particulieren in Zuidoost-Friesland, in de Noardlike Fryske Wâlden (vooral rondom Drachtstercompagnie) en Sint Nicolaasga bezocht om de wensen van de eigenaar helder te krijgen. Bovendien hebben we geïnventariseerd welke landschapselementen in aanmerking komen voor het project en welke werkzaamheden gedaan moeten worden om de elementen zo goed mogelijk te herstellen. Hierbij kan gedacht worden aan bijplanten, afrasteren, bestrijden van ongewenste plantensoorten, zagen en poelen graven.”

Het landschapsherstelproject in het kort

In het herstelproject wordt het landschap in Zuidoost-Friesland, Noardlike Fryske Walden, op Terschelling en rondom het dorp Sint Nicolaasga hersteld. Het gaat hierbij om onder andere elzensingels, houtwallen, bosjes en poelen. Dit beheer en herstel is nodig om gebiedseigen landschapsstructuren te behouden en te versterken waardoor kenmerkende flora en fauna zich positief kan ontwikkelen. Binnen het project wordt zowel gekeken naar de losse landschapselementen als naar de ruimtelijke samenhang tussen de elementen. LBF en de collectieven zijn in het voorjaar van 2018 gestart met de uitvoering van het project en het loopt tot de zomer van 2020.

Meer informatie: https://www.landschapsbeheerfriesland.nl/projecten/ruimtelijke-kwaliteit/725-herstel-en-versterken-landschap-droge-dooradering-fryslan.html 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora