Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

It Pypke te Hallum Landschapsbeheer Friesland, Landschapsbeheer Groningen, het Terpencentrum, Kenniscentrum Landschap, Museum Wierdenland en de Waddenacademie organiseren op donderdag 4 oktober en zaterdag 6 oktober 2018 het 21e symposium van de Waddenacademie.

Tijdens dit symposium presenteren wij u de resultaten van vier jaar onderzoek naar de landschapsgeschiedenis en archeologie van zes terp- en wierdedorpen, gezien in de context van het terpen- en wierdenlandschap en de toen heersende Noordzeecultuur. En we laten u zien hoe de dorpsbewoners op basis van deze resultaten het verleden met het heden weten te verbinden, onder meer door karakteristieke (groen)elementen van hun terp of wierde te versterken of deze met kunst, vormgeving en architectuur te accentueren.

4 oktober in Warffum

Op donderdag 4 oktober vindt in het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum een inhoudelijk programma plaats, onder voorzitterschap van prof. dr. Theo Spek, hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De dag wordt geopend door Henk Staghouwer, gedeputeerde van Groningen en voorzitter van het Waddenfonds. Sprekers zijn onder meer prof. dr. Jouke van Dijk, dr. Karel Gildemacher, drs. Otto Knottnerus, dr. Johan Nicolay, dr. Annet Nieuwhof, dr. Mans Schepers en Jeroen Wiersma MA. Bekijk het programma.

6 oktober in Hallum

Op zaterdagmiddag 6 oktober staan in MFC ’t Trefpunt in Hallum de terpen- en wierdendorpen Wijnaldum, Firdgum, Hallum, Ulrum, Warffum en Godlinze centraal. In deze terpen- en wierdedorpen hebben betrokken dorpsbewoners met historici, archeologen, ontwerpers en kunstenaar het unieke, maar vaak verborgen verhaal van hun woon- en leefomgeving weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Bekijk het programma.

Inschrijven

De inschrijving voor 4 en 6 oktober heeft het maximum aantal van 120 deelnemers bereikt. We werken met een wachtlijst, u kunt op het formulier aangeven of u een plekje op de wachtlijst voor 4 en/of 6 oktober wenst. Inschrijven is mogelijk tot 21 september, waarbij geldt: deelname is gratis, maar vol is vol!

Ga naar het inschrijfformulier voor de wachtlijst.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora