Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Bijzondere groene monumenten open op 8 en 9 september

Eendenkooi op TerschellingAltijd al eens een eendenkooi van binnen willen zien? Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 8 en zondag 9 september krijgt u de kans. Onderga een verhaal van eeuwen, verbaas u over het vernuft van onze voorouders en zie waarom de kooien nog steeds zo belangrijk voor het waddengebied zijn. 

De eendenkooien maken deel uit van de cultuurhistorie van het hele waddengebied. De groene monumenten zijn niet alleen dragers van vele verhalen, maar ook beeldbepalende landschapselementen die als eilanden in het lage en lege waddenland liggen. Dankzij de verplichte rust in een eendenkooi, vastgelegd in het afpalingsrecht, kon de natuur zich er ongestoord ontwikkelen, waardoor bijzondere biotopen zijn ontstaan die plaats bieden aan specifieke flora en fauna.

Open Kooi
Donderdag 6 september wordt het grote Waddenfondsproject ‘Kongsi van de eendenkooi’ afgerond.  Maar liefst 24 kooien werden de afgelopen jaren opgeknapt en toekomstbestendig gemaakt. We zijn trots dat we u de resultaten nu met Open Monumentendag op 8 en 9 september kunnen laten zien. U bent van harte welkom! Kijk op www.kooikersvereniging.nl/kongsi voor een overzicht van alle eendenkooien die open zijn.

In Europa
Het thema van Open Monumentendag 2018 is ‘In Europa’. Met dit thema sluit Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het waddengebied is een van de oudste en belangrijkste maritieme cultuurlandschappen van Europa. We denken vaak dat het er woest en ledig was, met arme bewoners op modderige terpen. Maar het waddengebied was een levendig gebied, waar de natuur juist kansen bood op een goed bestaan.

De eendenkooien, waarvan er ooit zeker 140 langs de Waddenzee lagen, werden gebouwd in een gebied rijk aan watervogels, op de trekroute bovendien van veel verschillende eendensoorten. De gerestaureerde kooien zijn overigens geen statische monumenten, maar worden nog steeds volop gebruikt: als vangkooi, excursiekooi of voor wetenschappelijk onderzoek.

Behoud
Om de herstelde eendenkooien voor de toekomst te behouden, heeft de Kongsi van de Eendenkooi ook een cursus Onderhoud en Gastheerschap ontwikkeld voor vrijwilligers. Daarnaast is er een lesprogramma gemaakt voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Scholen kunnen hiervan gratis gebruik maken. Het nodigt leerkrachten uit met hun klas de kooi in te gaan.

 

Open dagen zaterdag 8 september

Kooi van Spang (Texel):
Open van 12.30 tot 16.30 uur
Wandel op eigen gelegenheid door de eendenkooi of kom alles te weten over het oude ambacht van de kooiker tijdens een rondleiding door vrijwillige boswachters van Natuurmonumenten. Bezoek ook het kooikerhuisje met mini-expositie.
De ingang van het onverharde pad naar de Eendenkooi vind je aan de weg Dijkmanshuizen aan de oostzijde van het eiland. 

Takkenkooi
Open van 10:00 tot 14:00. Tijdens de open dag worden er rondleidingen gegeven. De Takkenkooi is de eerste kooi, achter de dijk, op de Grië, Terschelling.  
De Takkenkooi is bekend onder een aantal namen: Bomekooi, Oosterkooi en Eerste kooi. Oosterkooi is de oudste benaming en verwijst naar de ligging.
Nabij Oosterend 28, te bereiken via het fietspad op de Boschplaat, nabij de parkeerplaats bij de boerderij van Pootjes (buitendijkse boerderij).

Hoornerkooi
Openbaar toegankelijk. Kooiker aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. In het jaar 1655 diende Martijn Tjallings uit Hoorn een verzoek in tot de aanleg van een eendenkooi bij Cornelis Berck. De Hoornerkooi kwam na een ruilverkaveling in 1951 in eigendom van Staatsbosbeheer. Het is nu in gebruik als excursiekooi. Adres: Hoornerkooiweg 1.

Rimkeskooi
Open van 10.00 tot 15.00 uur. Kooiker Hjalles Mier geeft rondleidingen om 10.30 en om 13.00 uur.  In 1863 kregen Pieter Pieters Smid en Reinder Doekes Roos bij het koninklijk besluit toestemming om deze eendenkooi aan te leggen. De kooi is nu in eigendom van Staatsbosbeheer en wordt gebruikt als natuurreservaat. Ten Oosten van Oosterend. Te voet of per fiets te bereiken via het kooipad over de Grie.

Eendenkooi Schiermonnikoog:
Open van 10.00 tot 15.00 uur.
Tijdens de open dag geeft de kooiker om het uur een gratis rondleiding in de eendenkooi en vertelt allerlei wetenswaardigheden. Zoals uitleg over de termen 'de pijp uitgaan' of 'achter de schermen kijken'. Laat je verrassen door de wondere wereld van de eendenkooi en de natuur die zich hier thuis voelt.
Vertrekpunt: Vakantieboerderij De Kooiplaats.

Kooi Ternaard:
Van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
Kooiker Herman ten Klooster geeft rondleidingen door de kooi, die normaal niet toegankelijk is voor publiek. Een unieke kans dus om deze kooi van staatsbosbeheer van binnen te bekijken.

Nieuw Onrust (Hornhuizen, Westpolder):
Open van 10.00 tot 15.00 uur.
De kooi van Het Groninger Landschap in de Westpolder dankt zijn naam aan de nabijgelegen boerderij Nieuw Onrust. Tijdens de open dag kun je meedoen aan een rondleiding door de kooi. Aanmelden hiervoor kan op de website van het Groninger Landschap.

Wytsemakooi (Uithuizermeeden):
Open van 10.00 tot 11.30 uur
Gidsen van Natuurmonumenten je mee op stap door de gerestaureerde Wytsemakooi bij Uithuizermeeden. Vroeger hoorde de kooi bij de Rensumaborg in Uithuizermeeden. Sinds de jaren '90 is zij van Natuurmonumenten die hem vorig jaar helemaal opknapte. Aanmelden voor de Open Dag kan op de website van Natuurmonumenten.

 


 

Open dagen zondag 9 september


Buismankooi (Piaam):
Open van 12.00 tot 16.00 uur
Vrijwilligers van It Fryske Gea demonstreren tijdens de open dag verschillende werkzaamheden. Zo laten ze zien hoe je een eendenkorf vlecht en hoe vroeger het gras werd gemaaid met een zeis. Parkeren: volg vanaf de Kooireed bij Piaam de parkeerborden naar de parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats is het nog 200 meter lopen. (let op: je moet een weiland oversteken, dus goede schoenen is een aanrader).

Oude Kooi (Vlieland):
Let op: Om 14:00 geeft de kooiker een rondleiding. Verder kunt u gewoon een bezoek brengen aan de kooi maar zijn er geen vrijwilligers aanwezig. De Oude Kooi van Vlieland is altijd open voor publiek. Langs de kooi is een wandeling uitgezet van 1,3 kilometer. De kooi is niet meer in gebruik als eendenkooi, maar wel deels opgeknapt. De boswachter van Staatsbosbeheer heeft er een boswachterwoning.
Postweg 2

 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora