Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Monitoring biodiversiteit Droge Dooradering Afgelopen voorjaar werden in Zuidoost Friesland voor het tweede opeenvolgende jaar de broedvogels geïnventariseerd. Dat wil zeggen in de houtwallen en singels in het agrarisch gebied. Zeventig landschapselementen, verspreid over deze regio, werden vijf keer ’s ochtends vroeg bezocht. Alle waarnemingen – deels gedaan op zicht, maar met name op geluid – werden vastgelegd. In totaal ongeveer 2.000 . De meeste  daarvan in de te onderzoeken trajecten, sommige net daarbuiten – met name van enkele bijzondere soorten – maar altijd in de directe omgeving van de onderzoekstrajecten. In totaal werden  70 vogelsoorten waargenomen. Een groot deel van deze soorten broedt in de houtwallen en singels. Bijvoorbeeld allerlei kleine zangers als zwartkop, tuinfluiter, vink en winterkoning en diverse soorten mezen. Ook werden er diverse zogenaamde doelsoorten (van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer) waargenomen zoals de braamsluiper, kneu en grote lijster. Hetzelfde geldt voor de geelgors, die op behoorlijk wat locaties werd vastgesteld!

Veel van de waargenomen soorten komen algemeen voor, andere veel minder. Zo werd eenmaal de zeldzame grauwe klauwier gezien en een paar keer een wielewaal. In vroegere tijden was deze laatste een broedvogel in het agrarisch gebied. Wie weet keert hij in de toekomst terug! In het uiterste zuiden van de provincie werden ’s ochtends  heel vroeg een aantal jonge raven waargenomen. Qua uiterlijk zijn ze vergelijkbaar met de wel bekende zwarte kraai, maar de raaf is behoorlijk forser.

Omdat de inventarisaties meestal ’s morgens vroeg uitgevoerd werden, en het dan ‘nog rustig op straat is’, werden nu en dan ook andere dieren dan vogels waargenomen, zoals das, vos en bunzing. Opmerkelijk was ook de waarneming van twee kangoeroes of wallaby’s, niet ver van Langedijke. Hoogstwaarschijnlijk ontsnapte dieren!

 

Meer informatie over het project leest u hier. 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora