Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

De Gewone Maskerbij Hylaeus communisVanaf eind mei kun je de Gewone maskerbij (Hylaeus communis) in de tuin tegen komen. Maskerbijen Hylaeus zijn kleine (4-9 mm), kale, glimmende zwarte bijtjes met hier en daar wat geel. Kenmerkend is zijn masker; gele vlekjes aan de voorzijde van de kop. Het diertje nestelt in allerlei holten, zoals stengels van braam, rozen en vlier, maar ook in voegen in oude muren en in kevergangen in dood hout. Je maakt de Gewone maskerbij ook blij met een bijenhotel. De afgesloten nesten zijn goed te herkennen: de nestafsluiting bestaat uit een dun, zilverwit, zijdeachtig vliesje. Deze wilde bij bezoekt verschillende soorten bloemen zoals zevenblad, peen en grof bieslook.

Waarom zoveel aandacht voor de wilde bij?

Wilde bijen en hommels spelen een cruciale rol voor de biodiversiteit van ons landschap. Ongeveer tachtig procent van de planten in de natuur, in parken, en in plantsoenen wordt bestoven door insecten. Waar honingbijen belangrijk zijn voor de voedselproductie, zijn wilde bijen onmisbaar voor een goed functionerend ecosysteem en vormen zij een essentiële schakel in de voedselketen. Bijen bestuiven zaad- en vruchtdragende planten, die op hun beurt belangrijk voedsel vormen voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Zoals veel insecten, zijn bijen op hun beurt ook weer voedsel voor anderen.

Bijen zijn de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen vooral in de land- en tuinbouw en het verdwijnen van hun leefgebied, worden feitelijk alle soorten bijen en hommels in hun voortbestaan bedreigd. Onderzoek in Groot Brittannië heeft nogmaals bevestigd dat wilde bijen sterk onder druk staan. Echter, door de acute problematiek rondom de sterfte van honingbijen en de media-aandacht hiervoor, raakte de achteruitgang van de wilde bij op de achtergrond. Het project De Wilde Bijenlinie gaat daar verandering in brengen.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora