Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Oplevering TerbandsterschansAfgelopen vrijdagavond werd met een kanonschot de hernieuwde Terbandsterschans formeel overgedragen aan de gemeente Heerenveen. Voorzitter van Wijkbelang Heerenveen-Noord, Ben Takkenberg droeg hiermee het kunstwerk over aan Wethouder van cultuur Hans Broekhuizen, in bijzijn van veel buurtbewoners. Het kanonschot werd verzorgd door het Exercitie Pelleton Bourtange. Kunstenaar Albert Oost lichtte het kunstwerk toe waarna hij samen met de wethouder het informatiepaneel onthulde.

Wijkbelang Heerenveen-Noord heeft circa 1,5 jaar gewerkt aan de realisatie van de Terbandsterschans: plek van samenkomst, voorheen een rommelige hoek op de plek waar de Fok en de Schans in elkaar overgaan en de locatie waar in de tijd van Bommen Berend de Terbandsterschans heeft gelegen. De Terbandsterschans maakte onderdeel uit van De Friese Waterlinie die een belangrijke rol speelde in het verdedigen van Friesland tegen de Keulse- en Munsterse legers rond 1672-73. De naam: Plek van samenkomst, geeft zowel de huidige als de oude functie weer. De Terbandsterschans was een verzamel en bevoorradingsschans waar de opgeroepen mannen uit heel Fryslân samenkwamen en verder verspreid werden. De huidige functie als verzamelplaats in de wijk sluit daar mooi bij aan.

Kunstenaar Albert Oost maakte het ontwerp en begeleide de constructie. De Gemeente Heerenveen maakte het mogelijk dat het kunstwerk tegelijk met het opknappen van de Fok en Schans geplaatst kon worden en Landschapsbeheer Friesland zorgde voor de projectleiding en ondersteuning vanuit haar rol bij De Friese Waterlinie. De constructie en objecten zijn van C. de Wolf uit Heerenveen. Het project is mogelijk gemaakt door bijdragen van Gemeente Heerenveen, het Iepen Mienskipsfûns van de provinsje Fryslân, het Rabobank Coöperatiefonds en Wijkbelang Heerenveen-Noord.

Uitleg over het kunstwerk

Kunstwerken van de Terbandsterschans; Friese WaterlinieHet kunstwerk en haar omgeving van aarden wallen is een interpretatie en verwijzing naar de historische aanwezigheid van de Schans.

In het overgangsgebied Fok/Schans zie ik de weg als grens, een te overbruggen linie. Met het positioneren van een kunstwerk bestaande uit twee delen aan weerzijde van deze weg probeer ik een vorm van dualiteit te benadrukken.

Het kunstwerk gesitueerd in het verblijfsgebied langs de waterkant bestaat uit een corten-stalen cirkel en een kruis of plusteken van houten balken. Op deze symbolen van eenheid en saamhorigheid bevindt zich een klein huis dat positie en balans probeert te vinden en te behouden. Het kruis als afwerend gebaar. In materiaalgebruik verwijzend naar de verdedigings- en ondersteuningspalen in een schans en als vorm naar het samenkomen van een tweetal landwegen de middeleeuwse voorlopers van de huidige A32 en A7.

Aan de overzijde een zwerfkei met ‘morion’ helm, door vele Duitse huurlingen en soldaten in dienst van Bommen Berend gedragen. Net als de zwerfkei, door een gletsjer onvrijwillig hier terecht gekomen, is ook de helm een ‘vergeten’ element uit vroegere tijden. Twee tegenover elkaar staande krachten vertaald naar het heden geven vorm aan de complexe interactie tussen individu en samenleving.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora