Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

steenmarter - meldpuntartikel - kleinHet aantal meldingen bij het meldpunt ‘steenmarters en vleermuizen’ is in 2017 gelijk gebleven in vergelijking met het jaar daarvoor. Steenmartermeldingen zijn in de loop van voorgaande jaren wel flink in aantal toegenomen. Dit komt onder andere doordat de steenmarter zich steeds verder van oost naar west uitbreidt. Tevens zal de bekendheid van de steenmarter in het algemeen en daarnaast van het meldpunt een toename van het aantal meldingen teweeg kunnen brengen.

Met name uit Drachten komen veel steenmartermeldingen. Daarnaast zijn ook Oosterwolde, Gorredijk, Heerenveen en Joure, en inmiddels ook Appelscha en Wolvega zogenaamde ‘hotspots’. In het zuidoosten van de provincie komen steeds vaker meldingen uit Beetsterzwaag, Donkerbroek en Bakkeveen. In Noordoost-Friesland waren nog geen concentraties van meldingen, maar intussen kunnen we onder andere Harkema, Surhuisterveen en Veenwouden wel zodanig aanmerken. Verder naar het westen kunnen we inmiddels ook Leeuwarden en Sneek aan het lijstje toevoegen. Ook uit Franeker en Lemmer komen de laatste jaren steeds meer meldingen.

De herkomst van de vleermuismeldingen ligt verspreid over de provincie. Uit Sneek, Leeuwarden en Drachten en als groter geheel Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden komen de meeste vleermuismeldingen.

De verwachting is dat het aantal meldingen in 2018 en de jaren daarna minimaal gelijk zal blijven en mogelijk nog verder zal toenemen.

Meer informatie over het meldpunt kunt u vinden op onze website. 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora