Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Oeverzwaluwwand Deinum Fotograaf Martijn BroekmanOp 25 april hebben Vogelwacht Boksum en omkriten, Dorpsbelang Deinum en Landschapsbeheer Friesland (LBF) de oeverzwaluwwand in Deinum feestelijk geopend. De wand biedt niet alleen plaats voor oeverzwaluwen, maar ook voor vleermuizen.

Toen de Haak om Leeuwarden werd gerealiseerd, werd de oude N359 bij Deinum overbodig. De weg werd weggehaald en daardoor kwam er een flinke strook vrij waar ruimte is voor sport, recreatie en natuur. Martijn Broekman van LBF: “Het bijzondere was dat oeverzwaluwen zich spontaan vestigden in tijdelijke zandbulten die ontstonden bij de sloop van het viaduct over het Van Harinxmakanaal. Later vestigden de vogels zich ook in bulten zand die ontstonden bij de aanleg van de nieuwe vaart richting Deinum.” Helaas waren deze bulten zand tijdelijk. Vogelwacht Boksum en Dorpsbelang Deinum kregen het idee om een permanente verblijfplaats voor de dieren aan te leggen.

“Met dat idee zijn de Vogelwacht en Dorpsbelang naar de gemeente gegaan. En zo kwam de gemeente weer bij LBF met de vraag om een voorstel te maken voor de aanleg van een oeverzwaluwwand”, vertelt Martijn Broekman. In het projectplan dat LBF voor de gemeente maakte is ook rekening gehouden met vleermuizen. Aan weerskanten van de zwaluwwand zijn muren met een dubbele spouw gebouwd die het zand tegenhoudt en tevens ruimte bieden voor vleermuizen. De oeverzwaluwwand is gebouwd op een in het oog springende locatie gemaakt zodat men de wand kan zien als men het dorp binnenrijdt. “Omdat we vonden dat de wand zichtbaar moest zijn hebben we besloten het op een eiland aan te leggen. Het water rond het eiland is voorzien van ecologische oevers en ondiepe paaiplekken voor amfibieën en vissen. En door de gracht voorkom je dat nieuwsgierigen te dichtbij komen.  En het omliggende terrein, bijna anderhalve hectare, wordt ingezaaid met inheemse bloemenzaden waar wilde bijen en andere insecten weer van profiteren.” 

Martijn Broekman denkt dat de kans groot is dat de wand snel gebruikt gaat worden. “Er zijn al oeverzwaluwen bij de wand gezien. Bovendien zijn eerder aangelegde wanden altijd een groot succes en bovendien zaten rond deze locatie al eerder spontaan oeverzwaluwen. Alle gaten in nieuwe oeverzwaluwwanden worden meestal snel bezet en blijven dat meestal jaar na jaar. Er is dus een grote behoefte aan goede nestgelegenheid voor oeverzwaluwen.”

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora