Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

colletes halophilus - Schorzijdebij kleinZe zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving en zijn daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 357 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseert Landschapsbeheer Friesland in samenwerking met Nederland Zoemt op 9 en 10 maart de Bijenwerkdag.

Met z’n allen aan het werk voor de wilde bij. Dat gaat gebeuren op de Bijenwerkdag. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er bijenhotels gebouwd, open zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Tevens kan de voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) worden verbeterd en daarom worden bloemen gezaaid en struiken geplant.

Waar?

De Bijenwerkdag wordt in heel Nederland georganiseerd, er zijn ruim 125 locaties! In Friesland wordt op dertien locaties gewerkt aan de ondersteuning van wilde bijen. Onder andere in Leeuwarden, Sneek en Wergea gaan vrijwilligers aan de slag. Op een aantal locaties is uw hulp van harte welkom. Doet u ook mee? Schrijf u dan nu in op www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijenwerkdag/

bijenwerkdagWat is Nederland Zoemt?

LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu slaan de handen ineen. Met maar één doel. De wilde bij moet zich hier thuis voelen. Samen laten we Nederland zoemen voor de wilde bij. Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Dertien Friese locaties

In Friesland kun je op dertien Friese locaties voor de wilde bij aan het werk. Klik op één van de onderstaande links en meld je aan. 

Bijenpark Terschelling te Midsland

Kloostertuin Oosterbierum te Oosterbierum

Voedselbos Leeuwarden te Leeuwarden

Voorjaarsbeurt voor Betzy's Tuun te Vlieland

Basisschool De Prinsenhof te Leeuwarden

Spannumerbos te Spannum

Zorgboerderij Marien Zathe te Kollumerzwaag

Tuin de Oerfloed te Goutum

Patyna, locatie Zorg en Behandelcentrum te Sneek

Fruitboomgaard Wergea te Wergea

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora