Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Hommel Natuerlik Ferskaat Noardwest FryslânProject Natuerlik Ferskaat van start – opening en excursie 29 juni

De dorpen Achlum, Berlikum, Boer, Burgwerd, Dongjum, Easterwierrum, Oosterbierum, Peins, Ried en Vrouwenparochie slaan de handen ineen. Samen zetten zij de schouders onder het verbeteren van  de biodiversiteit in het gebied en het vergroten van de  leefbaarheid. Hiervoor is met partners de fmf (Friese Milieu Federatie) en Landschapsbeheer Friesland het project Natuerlik Ferskaat in het leven geroepen. Het project wordt op zaterdag 29 juni feestelijk gestart. 

Natuerlik Ferskaat is een heel welkom plan voor mens, dier en plant. Ook het Noordwesten van Fryslân kampt met achteruitgang van de biodiversiteit. Natuerlik Ferskaat zet zich in om de biodiversiteit op de vaste wal van het Waddengebied weer te laten toenemen door concrete maatregelen te treffen. Van het zaaien van vlinderwalhalla’s, aanplant van stinzeplanten tot de aanleg van keverbanken. Projectleider Arnoud de Vries van fmf: “Met Natuerlik Ferskaat wordt een heel nieuw dorpennetwerk gevormd van initiatieven rond biodiversiteit. Deze dorpen gaan nu aan de slag, maar vanuit andere dorpen is ook al interesse getoond.”

De opening is in de vorm van een excursie.  Enkele deelnemende dorpen worden bezocht en sprekers lichten onderweg het project en de dorpsinitiatieven toe.

Natuerlik Ferskaat wordt financieel mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, Iepen Mienskipsfûns en Gemeente Waadhoeke.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora