Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Landschapsherstelproject Droge Dooradering ELAN Landschapsbeheer FrieslandBinnen het provinciale landschapsherstelproject is nog ruimte voor deelname. Grondeigenaren - die in het werkgebied percelen hebben – kunnen hun landschapselementen aanmelden voor herstelwerkzaamheden of kunnen zich aanmelden voor de aanleg van nieuwe elementen.

Bij landschapselementen kan men denken aan houtwallen en elzensingels, maar ook aan solitaire bomen. Binnen de herstelwerkzaamheden vallen onder andere het aanplanten van bomen en struiken, het herstellen van rasters en het (gedeeltelijk) afzagen als onderhoudsmaatregel van elzensingels en houtwallen. 

Voorwaarden en aanmelden project

Landschapsbeheer Friesland en Agrarisch collectief ELAN roepen grondeigenaren op zich aan te melden voor het herstelproject. Op de website www.landschapsbeheerfriesland.nl/landschapsherstel vindt u meer informatie over het project, kunt u het werkgebied bekijken en staan de voorwaarden vermeld waaraan het element moet voldoen. Ook kunt u zich via deze website aanmelden.

Het landschapsherstelproject

Het project wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Friesland en de vier agrarische collectieven It Lege Midden, ANV Waddenvogels, Noardlike Fryske Wâlden en ELAN Zuidoost Friesland. Dit project wordt gefinancierd door een 50% bijdrage vanuit het POP3 programma: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland” en een 50% bijdrage van de provinsje Fryslân. De totale bijdrage is €2,6 miljoen.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora