Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Hommel en vleermuis excursies Noardlike Fryske Wâlden Landschapsbeheer FrieslandDe vereniging Noardlike Fryske Wâlden organiseert in september meerdere veldexcursies in het bijzondere coulisselandschap. De excursies vinden op verschillende plaatsen en in de middag of avond plaats. Per excursie staat één diergroep centraal. De middagexcursies hebben als thema ‘hommels’ en de avondexcursies ‘vleermuizen’. Iedereen is van harte welkom en deelname is gratis.

 

Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland geeft tijdens de veldexcursies een korte presentatie over de hommels en vleermuizen in het gebied met elzensingels, houtwallen en pingo’s en het belang van deze landschapselementen voor de biodiversiteit. Ook vertelt hij hoe de leden van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) met het onderhoud van het landschap een bijdrage leveren aan het in stand houden en verbeteren van de rijke biodiversiteit in het coulisselandschap. 

Veldexcursies hommels en vleermuizen

  • Donderdag 5 september van 13.30 tot 16.00 uur over hommels bij Mts. De Vries Rykswei 1, Kootstertille
  • Dinsdag 10 september van 13.30 tot 16.00 uur over hommels bij VOF Melkfeebedriuw de Boer, Boerestreek 6, 9261 XL Eastermar
  • Woensdag 11 september van 19.30 tot 22.00 uur over vleermuizen bij Mts. Terluin, Terluinslaantje 2, Noardburgum
  • Dinsdag 17 september van 19.30 tot 22.00 uur over vleermuizen bij Botniahiem BV, Doniaweg 95, Damwâld
  • Woensdag 18 september van 13.30 tot 16.00 uur over hommels bij Mts. S.  Hartmans, J.P. Brandsma en T.T. Stoffelsma, De Feart 27, Drachtstercompagnie
  • Donderdag 19 september over vleermuizen van 19.30 tot 22.00 uur bij J. Craens, It West 16, Oudega


Aanmelden

Iedereen is van harte welkom. Trek wel stevige schoenen aan! Deelname is gratis en aanmelden kan via e-mail info@noardlikefryskewalden.nl of telefonisch tussen 09:00 en 12:00 uur op tel. 0511 – 745200.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging waarvan het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren aan (agrarisch) natuurbeheer doen. De vereniging streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in ‘e mienskip, die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora