Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

2007 09 27 Houtwal omgeving OldeholtpadeSurhuisterveen. Eerste Kamer lid Joop Atsma heeft vanmiddag met het planten van een boom de officiële aftrap verricht van een nieuw project van Vanla. Deze Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer in Achtkarspelen wil met het aanplanten van specifieke bomen en struiken in de singels een apotheekfunctie creëren voor vee. Zo kan het weidende vee middels zelfmedicatie hun gezondheid op peil houden. De variatie in de boomwal zorgt ook voor meer biodiversiteit en dat is weer goed voor de bijen en insecten. Zo vangt de Vanla twee vliegen in een klap.

 

Veertien veehouders zijn afgelopen najaar gestart met het project ‘De Boomwal als apotheek van vee en bron van biodiversiteit’. De Vanla boeren willen de genezende werking van bomen en struiken benutten om hun vee gezond te houden. In oude literatuur hebben ze van diverse bomen en struiken uitgedokterd welke gezondheidseffecten deze teweeg kunnen brengen bij het vee. Zo helpt een zwarte bes tegen ontstekingen en een hazelaar zorgt voor een betere doorbloeding. “De natuur kan veel meer dan wij allen denken”, zegt Vanla secretaris Dictus Hoeksma. “Een bosje hulsttakken in de stal en je hebt geen last meer van ringschurft bij het jongvee. Simpel en het kost niks.” Dat ze met dit project voorop lopen wordt door hem beaamd. “Ach dat heeft Vanla vanaf de oprichting in 1992 altijd al gedaan”, zo stelt hij.

De eerste boom die Feanster Joop Atsma bij de familie Bloemhoff aan de Blauhústerwei plantte is onderdeel van de dik 1700 boompjes die bij de 14 veehouders de komende tijd worden geplant.

Het Vanla project heeft een looptijd van 4 jaar. De boeren en ook leerlingen van Van Hall Larenstein en het Nordwin College zullen in de zomer vee monitoren om te zien waar ze aan vreten. De veehouder houdt de gezondheidstoestand van zijn veestapel bij. Die combinatie levert praktijkgerichte kennis op zodat meer boeren dit kunnen toepassen op hun bedrijf. Naast meer gezondheid voor hun vee zorgen de wâldboeren ook voor meer biodiversiteit in de boomwallen. Ze willen de leefomgeving van bijen en insecten verbeteren. Een grotere variatie aan beplanting en vooral ook bloeiende struiken trekt meer insecten, zo weet bijenlector Arjen Strijkstra van Van Hall Larenstein. “Dit project past precies in de Friese Wouden met zijn vele singels. Met een betere biotoop kunnen we de achteruitgang een halt toeroepen. Hopelijk kunnen we met dit project meer onderzoek doen naar insecten in elzensingels want daar weten we nog te weinig van.”

Andere samenwerkingspartners in het project zijn Landschapsbeheer Friesland en Stichting Wrâldfrucht.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora