Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Landschapsherstel Nijeholtpade foto door Nadine de Ruiter fotografie Het agrarisch cultuurlandschap van Zuidoost-Friesland, de Noardlike Fryske Wâlden, rondom Sint Nicolaasga en op Terschelling wordt gekenmerkt door houtwallen en elzensingels. Deze lijnvormige elementen zorgen voor een aantrekkelijk landschap en zijn belangrijk voor de biodiversiteit. In de afgelopen twee jaar zijn er binnen het grote landschapsherstelproject ruim 47 kilometer aan elzensingels en houtwallen hersteld.

Ook zijn er binnen het project in ruim 450 landschapselementen nieuwe bomen geplant als eik, els, meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, vuilboom en hondsroos. Tevens is er ruim elf kilometer aan nieuwe wallen en singels aangeplant. Het doel van het landschapsherstel is om weer dichtbegroeide singels en wallen te krijgen die weer waardevol zijn voor allerlei plant- en diersoorten.

Landschapselementen zijn belangrijk voor de biodiversiteit
Landschapselementen als houtwallen en elzensingels zorgen niet alleen voor een karakteristieke en aantrekkelijk landschap, maar hebben ook een belangrijke plaats in de biodiversiteit. Veel insecten, vogels en zoogdieren vinden daar voedsel, schuil- en nestgelegenheid. Goed onderhouden landschapselementen hebben een rijke en gevarieerde begroeiing. De afgelopen decennia is een groot aantal landschapselementen minder goed onderhouden of zelfs verdwenen.

Het herstelproject
Het grote landschapsherstelproject wordt in Friesland uitgevoerd door Agrarisch Collectief ELAN Zuidoost-Friesland, de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Gebiedscoöperaties It Lege Midden en Waddenvogels in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland. Het speelt zich af in het deel van de provincie dat gekenmerkt wordt door singels en wallen. Het project loopt tot en met eind 2022. Het wordt gefinancierd door een 50% bijdrage vanuit het POP3 programma en een 50% bijdrage van de provinsje Fryslân. De totale bijdrage is €2,6 miljoen. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Er is binnen het herstelproject nog ruimte voor deelname. Eigenaren van landschapselementen die woonachtig zijn binnen het werkgebied kunnen zich melden via www.landschapsbeheerfriesland.nl/landschapsherstel; hier vindt u ook meer informatie.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora