Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Bijenwerkdag colletes halophilus Schorzijdebij kleinIn de komende weken wordt er in Friesland ruim 4.500 m2 nieuwe bijenweides ingezaaid. Op tien locaties worden de handen uit de mouwen gestoken om de wilde bij en andere insecten te helpen. Op een aantal locaties kunnen vrijwilligers daarbij helpen tijdens de Bijenwerkdag op 13 en 14 maart a.s. tijdens het NL-doet weekend.  

Wilde bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere insecten. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 359 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen stelt Landschapsbeheer Friesland bijenmengsels beschikbaar vanuit het project ‘De Wilde Bijenlinie’ en organiseert Landschapsbeheer Friesland samen met vele vrijwilligers op 13 en 14 maart voor de derde keer de Bijenwerkdag.

Bijenwerkdag

Tijdens de bijenwerkdag op 13 en 14 maart (NL-doet) kan er op vier locaties meegeholpen worden om een bijenweide te realiseren. Opgave kan via de website van NL-doet. In verband met het natte weer van de afgelopen tijd wordt het zaaien op een aantal locaties uitgesteld. Neem contact op met de contactpersoon voor meer informatie. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijenwerkdag kunt u contact opnemen met Cynthya Russchen (0512-383800 aanwezig op maandag, dinsdag en donderdagochtend).

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora