Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Stichting Landschapsbeheer Friesland (LBF) is in 1983 opgericht en hoort bij de twintig provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties verenigd in LandschappenNL.
LBF is een non-profit organisatie op het gebied van natuur- en landschapsbeheer in het cultuurlandschap van Fryslân. We richten ons op de verbinding tussen mens en landschap en op de beleving van onze mooie provincie door bewoners en bezoekers. We doen dat door projectontwikkeling, beleidsondersteuning, deelname in gebiedscommissies, de ondersteuning van vrijwilligers en burgerinitiatieven en het opstellen en uitvoeren van landschapsvisies en onderhoud- en beheerplannen.

Vanaf 2021 is LBF bestuurlijk ondergebracht bij het It Fryske Gea. Het team LBF blijft als zelfstandige organisatie werken vanuit standplaats Beetsterzwaag. Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

Kwartiermaker  (0,8 FTE)

Je bent het boegbeeld van onze organisatie en eindverantwoordelijk voor het positioneren en het behalen van de doelstellingen van LBF. Je geeft dagelijks leiding aan het betrokken en enthousiaste team van 7 vaste medewerkers en een aantal tijdelijke medewerkers, afhankelijk van het aantal projecten.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Positioneren van LBF als maatschappelijke organisatie die onafhankelijk werkt aan het landschap in Fryslân;
 • Opstellen en uitvoeren van een strategisch plan, voortvloeiende uit de doelstellingen van de organisatie;
 • Leidinggeven aan medewerkerkers op een dusdanige wijze dat de werkprocessen optimaal verlopen en de organisatieresultaten worden behaald;
 • Acquireren van projecten die qua inhoud en omvang bijdragen aan de doelstellingen van LBF;
 • Aanspreekpunt voor externe partijen bij complexe beleidsontwikkeling;
 • Adviseren over landschap, biodiversiteit en participatie in gebiedsprocessen.

Vereiste kennis en werkervaring

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis en ervaring op het gebied van landschap, ruimtelijke ordening en natuur;
 • Strategisch inzicht in beleidsvraagstukken op het gebied van klimaat, biodiversiteit, erfgoed en cultuurhistorie, burgerparticipatie in relatie tot landschap;
 • Kennis en ervaring op het gebied van coachend leidinggeven;
 • Kennis op het gebied van relevante wet- en regelgeving;
 • Tenminste passieve beheersing van de Friese taal.

Vereiste competenties

 • Leidinggeven
 • Visievorming
 • Bedrijfseconomisch inzicht
 • Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Probleemanalyse
 • Plannen en organiseren
 • Ondernemerschap

Ons aanbod

Je komt in dienst bij Landschapsbeheer Friesland met als standplaats Beetsterzwaag en legt rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur. Vanwege de samenwerking met It Fryske Gea neem je tevens deel aan de MT vergaderingen van It Fryske Gea.
We streven naar de invulling van de vacature per 1 januari 2021. Het betreft eerst een arbeidsovereenkomst van 1 jaar. Bij tevredenheid van beide partijen, volgt een vast dienstverband.
De cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen is van toepassing (www.vbne.nl). De functie is ingeschaald in functieschaal 11 met een doorloop van € 5.242,- tot maximaal € 7.006,- per maand bij een fulltime dienstverband. De inschaling is afhankelijk van opleiding en opgedane ervaring.

Heb je belangstelling en voldoe je aan het profiel?

We ontvangen je motivatie en CV graag vóór maandag 2 november 2020 via sollicitatie@itfryskegea.nl o.v.v. Kwartiermaker Landschapsbeheer Friesland.
De eerste ronde gesprekken vinden plaats op woensdag 11 november 2020. De tweede ronde gesprekken vinden plaats op dinsdag 17 november 2020.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie over Landschapsbeheer Friesland is te vinden op www.landschapsbeheerfriesland.nl. Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kun je contact opnemen met Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea via h.devries@itfryskegea.nl of 0512-305851.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora