Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

De handtekening is gezet: vanaf 1 maart 2021 is Wiebe Bouma Kwartiermaker voor Landschapsbeheer Friesland! Een diep gewortelde passie voor het Friese landschap maakte deze stap voor de geboren Fries ‘gewoon voor-de-hand-liggend’. Wiebe Bouma heeft zijn roots in It Bildt (ja hij spreekt ook Bildts), is afgestudeerd in Tuin- en Landschapsinrichting (Velp) en heeft inmiddels 20 jaar ervaring als projectleider en leidinggevende in ingenieurswerk bij verschillende bureaus. “Ik gean wer nei myn âlde fak. Lânskip en natoerûntwikkeling dat leit hiel ticht by my. In stifting as LBF mei in soad frijwilligers is net allinich sjarmant, it is ek hiel krêftich. Dêr wol ik my graach oan ferbine en foar ynsette.”
Wiebe Bouma zal steeds vooruitkijken om in te kunnen spelen op de opgave die er voor het Friese landschap ligt. Het ruimtebeslag door onder meer de energie-ontwikkelingen (zon, wind en infrastructuur) en ontwikkelingen in de landbouw, ziet hij als belangrijke onderwerpen voor de komende jaren. Ondertussen heeft hij ook oog voor wat er al sterk is, waarbij hij als voorbeeld de hoogstambrigade van LBF noemt. Als ‘mensen-mens’ is hij gericht op het in hun kracht zetten van medewerkers: “It is belangryk dat minsken wat dogge wêr ’t se goed yn binne en wat se sels moai fine. Ik bin altyd bereid om mei te tinken, sawol saaklik as persoanlik, om dat foar elkoar te meitsjen.”

Na omzwerving in het Westen van het land woont Wiebe alweer geruime tijd in Fryslân. Aan de rand van Sint Jabik genieten niet alleen Wiebe en vriendin Nicole van de ruimte: het huis biedt onderdak voor het samengestelde gezin, de schuur biedt ruimte voor zijn oude Volvo PV444 (kattenrug) en de iepen en essen achter zijn huis voor broedende ransuilen. Toch is hij als echte landschapsliefhebber ook vaak aan de wandel. De Slachte staat al vijf keer achter zijn naam, net als en paar keer wandel-Elfstedentocht.

Dikke kans dus voor alle liefhebbers van het Friese landschap om Wiebe Bouma vanaf het voorjaar 2021 tegen het lijf te lopen.

Omrop Fryslân interviewde Wiebe Bouma net voor zijn officiële start bij Landschapsbeheer Friesland. Tijdens een wandeling bij Bollingwier vertelt hij over het 'echte Fryslân' dat hier nog goed te zien is. Luister hier het interview van Buro de Vries met Wiebe Bouma van zondag 28 februari.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora