Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Living Lab Fryslân en Landschapsbeheer Friesland presenteerden op 22 mei, de internationale dag van de biodiversiteit, de inspiratieposter voor meer biodiversiteit rondom het boerenerf. De eerste exemplaren werden overhandigd op twee boeren erven. In Wergea door wethouder Bert Wassink aan familie de Wit. In Holwerd door burgermeester Johannes Kramer aan de familie Broersma. Ook werden er streekeigen bomen en struiken geplant op de erven.

Er valt nog veel te winnen
Meer biodiversiteit ontstaat door meer variatie op het erf in de vorm van bomen, struiken, bloemrijke gazons en waterpartijen. Hier hebben veel insecten, vogels en zoogdieren baat bij. De erven zorgen op die manier voor voedsel, beschutting en nestgelegenheid en ze worden tegelijkertijd belangrijke stepping stones (oases) in het landschap. Ze vormen als het ware een verbinding tussen andere, grotere leefgebieden.
De erven zijn de afgelopen decennia steeds groter geworden. Dit biedt kansen voor meer bedrijfseconomische zaken, maar ook voor meer biodiversiteit. Juist qua biodiversiteit valt hier nog veel te winnen. Daarom hebben Living Lab Fryslân en Landschapsbeheer Friesland gezamenlijk uitgedacht hoe een erf idealiter kan worden ingericht, zodat het een boost aan biodiversiteit oplevert. Vanuit beide expertises is de aanzet gedaan om te komen tot de invulling van diverse elementen op een landschappelijke, verantwoorde manier. De variatie op het erf heeft een enorme aantrekkingskracht op insecten, vogels en zoogdieren. 

22 Mei: Internationale dag van de Biodiversiteit
22 mei is door de VN uitgeroepen tot de Internationale dag van de Biodiversiteit. Dat is dan ook de dag dat de eerste posters uitgereikt zijn. Op beide locaties heeft Landschapsbeheer Friesland een belangrijke, adviserende rol. Het erf in Wergea maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân’, een project waarin ca. 100 boerenerven worden hersteld. In Wergea is wethouder Wassink van de gemeente Leeuwarden aanwezig bij de presentatie en overhandiging. In Holwerd is burgemeester Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân aanwezig.

Living Lab helpt Friese boeren om te komen tot een bedrijfsuitvoering met meer biodiversiteit in combinatie met een goede boterham.

Meer info
De ontwikkelde poster geeft visueel weer wat er zoal mogelijk is, hoe de verschillende elementen kunnen worden toegepast en vooral ook welke biodiversiteit dit oplevert. De uiting dient ter inspiratie en sluit aan bij de structuurvisie van Provincie Fryslân ‘Grutsk op ‘e romte’. Voor meer informatie wordt men via de uiting doorverwezen naar de website van Livinglab. Deze presentatie maakt onderdeel uit van de Frieslandbrede campagne ‘Fryslân kleurt’

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora