Nieuws

Nieuws

Bijna 4.700 m2 nieuwe bijenweides in Friesland

Landschapsbeheer Friesland zorgt samen met tientallen vrijwilligers voor bijna 4.700 vierkante meter nieuwe bloemenweides in Friesland. Vrijwilligers zaaien in de maanden maart en april ruim zes kilo Fries bloemzaad van Cruydt-Hoeck. Landschapsbeheer Friesland kon via het landelijke project ‘De Wilde Bijenlinie’ het bloemzaad ter beschikking stellen voor tien zaailocaties.

Wilde bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening en voor het behoud van de natuur. Tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere insecten. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 358 soorten is bedreigd. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft, is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Om de wilde bijen te ondersteunen stelt Landschapsbeheer Friesland bloemzaad beschikbaar aan vrijwilligers om nieuwe voedselvoorzieningen te realiseren.

Het doel was om de 6 kilo aan bloemzaad tijdens de Bijenwerkdag op 13 en 14 maart 2020 te zaaien, echter door het extreem natte weer in februari zagen veel vrijwilligers de bijenwerkdag in het water vallen. Zaaien in extreem nat grond is namelijk onverstandig. Daarom hebben diverse locaties het zaaien uitgesteld tot april of totdat de grond droog genoeg is.

Het project ‘De Wilde Bijenlinie’ is medemogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.