Nieuws

Nieuws

Bijna duizend leerlingen aan de slag met onderhoud elzensingels en houtwallen in de Noardlike Fryske Wâlden

Bijna duizend leerlingen van ruim 30 basisscholen in de regio Noordoost-Friesland gaan komende weken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden helpen met snoeiwerkzaamheden voor het onderhoud van de elzensingels en houtwallen. Het snoeien is onderdeel van het lesprogramma “Takomst foar in unyk lânskip” waarmee de leerlingen van groep 7 en 8 leren over het natuur- en landschapsbeheer en de cultuurhistorie in hun eigen woonomgeving.

In vier weken tijd gaan tientallen schoolklassen uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Smallingerland en Tytsjerksteradiel een dag aan de slag met het onderhoud van het coulisselandschap. De kinderen zijn een ochtend te gast bij een boer waar ze onder leiding van medewerkers en vrijwilligers van Landschapsbeheer Friesland elzensingels en (bramen)struiken mogen snoeien. Daarnaast maken de leerlingen samen met een educatief begeleider van de centra voor Natuur- en Milieueducatie verschillende opdrachten. Zo is er een ontdekpad en krijgen ze creatieve opdrachten waarin ze bijvoorbeeld gaan stoksnijden of een bijenmobiel van elzenproppen maken.

Snoeien en kappen

De leerlingen bereiden deze veldwerkdag op school voor. Via een lespakket leren ze over het bijzondere coulisselandschap van het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden en wat er aan onderhoud nodig is om o.a. de elzensingels en houtwallen (dykswâlen) gezond te houden.

Educatieproject “Takomst foar in unyk lânskip”

Het educatieproject is een initiatief van vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland en de centra voor Natuur- en Milieueducatie De Naturij, Pingo & Pet en De Klyster en wordt sinds 2008 uitgevoerd.

Het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Smallingerland, Achtkarspelen en Noardeast-Fryslân.