Nieuws

Nieuws

Broedvogelmonitoring in volle gang

Onze collega’s Richtje en Gerrit, medewerkers van Altenburg & Wymenga en een tiental vrijwilligers staan deze weken voor dag en dauw op om de broedvogels in het werkgebied van de agrarische collectieven ELAN, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Waddenvogels op Terschelling te tellen. Dit gebeurt vanaf een uur voor zonsopgang.

De broedvogels in de houtwallen en singels worden in vijf rondes geteld. De komende weken vindt de laatste ronde plaats zodat ook de laatkomers zoals de spotvogel worden meegeteld. Deze tellingen zijn onderdeel van de beleidsmonitoring in het kleinschalige agrarisch cultuurlandschap die wij gezamenlijk in opdracht van de provincie Fryslân uitvoeren.