Nieuws

Nieuws

Broedvogelmonitoring 'Open Akker'

In het uiterste zuidoosten van Friesland – rond de dorpen Fochteloo en Oosterwolde – bestaat het agrarisch landgebruik uit een mix van akkerbouw en veeteelt. ELAN zuidoost Friesland is dit jaar begonnen met het agrarisch natuurbeheer van een aantal akkers. Percelen of randen daarvan worden ingezaaid met bloemen, granen, klaver en luzerne. In het broedseizoen komen er veel insecten op de bloemen af en vormen voedsel voor de vogels, die in of in de nabijheid van de percelen broeden. De granen bieden in het najaar voedsel voor overwinteraars.  

Vrijdagochtend 29 mei rond 5:00 uur in de ochtend ging Gerrit Tuinstra samen met Sander Zonderland (ELAN Zuidoost Friesland) op pad om de broedvogels in het leefgebied ‘Open Akker’ te inventariseren. Het doel is om het effect van het beheer zichtbaar te maken op het aantal broedvogels.

De akkers zijn dit voorjaar ingezaaid, maar door de droogte zijn de zaden nog maar amper ontkiemd. Toch waren er al akkervogels aanwezig. Tijdens deze ronde hebben Gerrit en Sander onder meer de geelgors, de veldleeuwerik, de blauwborst en de gele kwikstaart gezien. De geelgors, de veldleeuwerik en de gele kwikstaart zijn belangrijke doelsoorten van het leefgebied ‘Open Akker’. Naast deze vogelsoorten zijn er ook reeën, hazen en vossen gespot. Bijzonder waren ook de kraanvogels, op verschillende plekken in het gebied. Deze bijzondere vogels broeden sinds een aantal jaren in het Fochtelooerveen en maken van de agrarische gronden daaromheen gebruik om er te foerageren. De derde en laatste ronde van de broedvogelmonitoring ‘Open Akker' vindt plaats in juni.