Nieuws

Nieuws

Deelnemers gezocht voor herstel agrarisch cultuurlandschap Fryslân

Deelnemers gezocht voor herstel agrarisch cultuurlandschap Fryslân

Oude agrarische cultuurlandschappen vertellen de geschiedenis van een streek. Daarnaast zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit en natuurvriendelijke oplossingen zoals waterberging en CO2-opslag. Hierdoor kunnen ze een bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Om die reden werkt Landschapsbeheer Friesland samen met de agrarische collectieven aan het herstel van deze cultuurlandschappen.

Er zijn 12 maatregelen ontwikkeld die op verschillende cultuurlandschappen van toepassing zijn. Geïnteresseerden die mee willen doen, kunnen zich in ieder geval tot en met augustus 2023 bij één van de Friese agrarische collectieven of Landschapsbeheer Friesland aanmelden. Hiervoor hoeven ze geen lid van het collectief te zijn. Voor meer informatie, de randvoorwaarden, selectiecriteria en aanmelding kunnen zij terecht op Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân.

Financiering

Project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en ELFPO  (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) en de Provincie Fryslân. POP3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. In totaal is 1,66 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de maatregelen.

‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’ (HAC-F) is een project waar de zeven agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland samen werken aan het herstellen van het agrarische cultuurlandschap. Kijk voor meer informatie over dit project ook op www.landschapsbeheerfriesland.nl/HAC-F

 logos