Nieuws

Nieuws

Dennis Worst spreekt over problematiek veenweidegebied

Dennis Worst spreekt over problematiek veenweidegebied

Afgelopen week vond in Joure een symposium plaats over de problematiek rond het veenweidegebied. Het symposium werd georganiseerd door de Werkgroep Cultureel Erfgoed en kende een prachtig programma met sprekers als Pier Vellinga en Henk Folmer.

Vanuit Landschapsbeheer Friesland mocht projectleider cultuurhistorie Dennis Worst zijn licht laten schijnen op dit gebied en de problematiek. Dennis sprak over de ‘veenboeren in het veenweidegebied’. Hij zette de omgang van de mens met het veenlandschap in een langetermijnperspectief. De veenboeren bleken zich eeuwenlang flexibel te hebben aangepast aan een veranderend landschap. Een eigenschap die we in de toekomst ook goed kunnen gebruiken!