Nieuws

Nieuws

Interview herstelmaatregelen HAC-F: "Alles ging in goed overleg en volgens plan"

Voor ons project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap - Fryslân (HAC-F) zoeken wij o.a. deelnemers die (elzen)singels, houtwallen, heggen, en poelen willen laten aanplanten of herstellen zoals in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. 

Lees in het interview op de website van vereniging Noardlike Fryske Wâlden de ervaringen van Wiep Papenburg, deelnemer aan een eerder herstelproject en kijk voor meer informatie over deze en andere maatregelen in heel Fryslân op deze pagina.