Nieuws

Nieuws

LandschapsSymfonie ‘de Proeve’: Het muzikale verhaal over de Noardlike Fryske Wâlden

Bericht NFW - Het historische coulisselandschap van Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden vormt op zondag 30 juni a.s. het toneel van een muzikaal sprookje. Waar leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het landschap van elzensingels, houtwallen en pingo’s onderhouden, is nu iets aan de hand, er ligt gevaar op de loer. Samen met een reusachtige half-boom-half-mens-man – die kan praten met het landschap – maakt het publiek een muzikale omzwerving en maakt het op bijzondere wijze kennis met de prachtige omgeving van Eastermar.

Albert van der Ploeg, voorzitter van vereniging Noardlike Fryske Wâlden: ‘Mei dizze foarstelling wolle wy graach ús bewenners en besikers net allinnich sjen, mar ek foaral hearre, fiele en belibje litte hoe bysûnder ús lânskip is.’

Mienskip
Inwoners uit de regio (de mienskip) zijn ook betrokken bij het project. Zo werkt het fanfareorkest Joost Wiersma uit Jistrum mee aan de voorstelling en is er een speciaal voor deze gelegenheid opgericht projectkoor. Onder begeleiding van regisseur Janneke de Haan en een team van theaterprofessionals is de laatste maanden gerepeteerd. Vrijwilligers helpen om de voorstelling soepel te laten verlopen.

LandschapsSymfonie 2020
LandschapsSymfonie ‘de Proeve’ is een voorproefje voor de avondvullende muzikale locatietheatervoorstelling die in 2020 plaatsvindt. Dan zijn er honderden musici en vrijwilligers nodig voor het spektakel.

Kaartverkoop
LandschapsSymfonie ‘de Proeve’ is muzikaal locatietheater en onderdeel van de programmering van het Simmerdeis festival. De voorstelling (in het Fries) vindt op zondag 30 juni om 15:00 uur en om 19:00 uur plaats op en rond het erf van Seadwei 3, Eastermar. Tickets à € 7,50 kunnen worden besteld via de website van het festival en theater De Lawei. De Landschapssymfonie is een voorstelling die het publiek wandelend aflegt, het is dus belangrijk om mobiel te zijn en stevige schoenen aan te trekken.

Het project wordt mogelijk gemaakt door financiering en medewerking van de provincie Fryslân, de Rabobank, FB Oranjewoud en de gemeente Tytsjerksteradiel.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging waarvan het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in ‘e mienskip, die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.