Nieuws

Nieuws

Leerlingen OBS ’t Holtpad planten bomen voor Boomfeestdag

Kinderen van basisschool OBS ’t Holtpad in Nijeholtpade hebben op woensdag 15 november tijdens de provinciale viering Boomfeestdag bomen geplant. Dit deden zij samen met gedeputeerde Matthijs de Vries, wethouder Tom Hartog, voorzitter van de provinciale commissie Boomfeestdag Jan Dijkstra en povinciehoofd van Staatsbosbeheer Bert Hummelen. Landschapsbeheer Friesland hielp mee met de voorbereiding.

De bomen zijn geplant in een perceel van Staatsbosbeheer. De essen die op dit perceel stonden zijn flink getroffen door de Essentakziekte. Dit heeft helaas geleid tot een groot verlies aan bos. Voor de biodiversiteit is het belangrijk om in nieuwe bossen verschillende soorten bomen te planten. Dit om ervoor te zorgen dat de bomen en bossen toekomstbestendig en robuust zijn.

Opgroeien met bomen
Het thema van de Boomfeestdag van dit jaar is ‘Opgroeien met bomen’. Het doel hiervan is dat kinderen al vroeg en meer leren over waarom het zo belangrijk is om op te groeien met bomen.

Wethouder Hartog: “Het is belangrijk om kinderen op jonge leeftijd, op een leuke en vrolijke manier, enthousiast te maken om goed voor de natuur te zorgen. Jong geleerd is oud gedaan”.
Gedeputeerde De Vries: ‘Biodiversiteit en het goed zorgen voor onze natuur, is misschien wel belangrijker dan we denken. Het zorgt ervoor dat we een vruchtbare grond, schoon water en een gezonde leefomgeving hebben. Ik zou willen dat we dit soort acties vaker hebben, waarbij we op een speelse manier zo’n belangrijk onderwerp onder de aandacht brengen. Waarbij we tegelijkertijd iets concreets doen om de biodiversiteit en natuur te verbeteren."

Buiten leren Op OBS ’t Holtpad leren kinderen zowel binnen als buiten. Iedereen kijkt dan ook uit naar een natuurlijk speel- schoolplein, waar dit schooljaar aan gewerkt wordt. De natuur om de school heen, gebruiken ze om op avontuur te gaan, te sporten en voor bewegend leren. ‘Buiten’ betekent voor de school vrijheid en ruimte en is goed voor de gezondheid en weerstand van de kinderen. Dus niet alleen op zonnige dagen, maar ook als het kouder wordt, als het eens regent en natuurlijk als het sneeuwt, gaan de kinderen mee naar buiten.

Organisatie
De provinciale Boomfeestdag wordt georganiseerd door de Provinciale commissie Boomfeestdag. Deze commissie is een samenwerking tussen It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, IVN natuureducatie en Staasbosbeheer. Samen zorgen zij elk jaar weer voor een viering in verschillende gemeenten in Friesland.