Nieuws

Nieuws

Natuurwerkdag

Natuurwerkdag

Op 4 & 5 november kan je weer meedoen aan het grootste vrijwilligersevenement in het groen: de Natuurwerkdag! Op meer dan 20 locaties verspreid door Friesland zetten jong en oud zich in voor natuur en landschap en dragen zo bij aan een groene leefomgeving. Meld je aan voor een mooie klus bij jou in de buurt op www.natuurwerkdag.nl

Samen voor Biodiversiteit 

Iedereen kan meedoen aan de Natuurwerkdag, ook als je geen ervaring hebt met klussen in de natuur. Het is een mooie manier om kennis te maken met het werken in de buitenlucht en iets te doen voor natuur en landschap in Nederland. De activiteiten op de Natuurwerkdag bestaan uit kleinschalige onderhoudswerkzaamheden zoals zagen, snoeien, hooien, schoonmaken van paden en poelen, knotten van wilgen, verwijderen van riet, bloembollen planten en insectenhotels maken. Samen dragen deelnemers bij aan meer biodiversiteit in de natuurgebieden en in eigen buurt.

Samenwerking 

De Natuurwerkdag wordt georganiseerd in samenwerking met de provinciale Landschapsbeheerorganisaties en de Provinciale Landschappen van LandschappenNL. De Natuurwerkdag wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, met medewerking van Scouting Nederland, A Rocha, IVN Natuureducatie en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.