Nieuws

Nieuws

Symposium Landschapsbiodiversiteit: Vier ons jubileum mee!

Landschapsbeheer Friesland bestaat dit jaar 40 jaar. Dit vieren we samen met drie andere jubilerende groene organisatie tijdens een symposium over landschapsbiodiversiteit.

Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Friese Milieu Federatie zijn allebei 50 jaar geworden en Natuurmuseum Fryslân bestaat 100 jaar. Deze mijlpalen vieren we samen op donderdag 16 november met een symposium over landschapsbiodiversiteit. Het symposium vindt van 13:30 - 18:00 uur plaats in Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Er is een boeiend programma samengesteld met interessante sprekers en inspiratiesessies. Zo spreekt onze senior expert erfgoed en cultuurhistorie Dennis Worst tijdens de inleiding over Mei it Ferline Foarút: de rijke Friese landschapsgeschiedenis als spiegel naar een toekomst. 

Aanmelden

Deelname is gratis. U kunt zich voor het symposium aanmelden door uiterlijk 10 november een bericht te sturen naar aanmelden@natuurmuseumfryslan.nl o.v.v. naam, organisatie en aantal personen.

Landschapsbiodiversiteit

Het Friese landschap is in de afgelopen 100 jaar aan grotere veranderingen onderhevig geweest dan in de eeuwen daarvoor. Die veranderingen hebben grote gevolgen voor de biodiversiteit en voor hoe wij het landschap beleven. Tijdens het symposium blikken we terug op hoe alles veranderde en kijken we vooral vooruit hoe we het landschap nieuwe impulsen kunnen geven voor een gezonde toekomst. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken zoals landschap, natuur, onderzoek, landbouw en de journalistiek.