Nieuws

Nieuws

Organiseer een bijenwerkdaglocatie

Ook in 2020 organiseert Landschapsbeheer Friesland tijdens NL-doet (13 en 14 maart a.s.) een Friese bijenwerkdag. Landschapsbeheer Friesland heeft het doel dat er tijdens dit weekend tien nieuwe bijenweides gerealiseerd worden. Heb of weet je een geschikte locatie en wil je anderen daarbij betrekken? Doe dan mee met de bijenwerkdag!

Joop Atsma plant eerste 'apotheek' boom

Surhuisterveen. Eerste Kamer lid Joop Atsma heeft vanmiddag met het planten van een boom de officiële aftrap verricht van een nieuw project van Vanla. Deze Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer in Achtkarspelen wil met het aanplanten van specifieke bomen en struiken in de singels een apotheekfunctie creëren voor vee. Zo kan het weidende vee middels zelfmedicatie hun gezondheid op peil houden. De variatie in de boomwal zorgt ook voor meer biodiversiteit en dat is weer goed voor de bijen en insecten. Zo vangt de Vanla twee vliegen in een klap.

 

It Nije Fertier

Trots vertelt Marnix van der Heide hartje Tsjom over het succesverhaal van de populaire speeltuin in hun dorpspark It Nije Fertier. Vaders en moeders genieten van hun kleintjes op glijbaan en schommels in de royale zandbak en ook de kabelbaan is druk in gebruik. De wat oudere jeugd deelt geregeld hun ballenkooi met cliënten van een zorgboerderij. En ’s avonds hebben jongeren hier een mooie plek om te verblijven. Ook het groengedeelte begint zich na drie jaar duidelijk te vormen met de zelf geplante bomen en heesters. Het park is nu al een ontmoetingsplek voor velen.

Hoopvol geluid over toekomstige landbouw

Ruim 50 organisaties, waaronder Kening fan ‘e Greide, Wereld Natuur Fonds, Netwerk
GRONDig, Triodos en BioNext en hun achterban trekken op 14 januari 2020 de
wandelschoenen aan om middels een wandeling aandacht te vragen voor
kringlooplandbouw. De wandeling, Kring-Loop gedoopt, eindigt met het overhandigen
van een plan aan minister Schouten. Dit plan bevat 10 stappen om de transitie naar
natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren.

Start het jaar met het Groen Traineeship!

Het is niet meer mogelijk om je voor dit traineeship aan te melden. 

Shared Grien Space park in Minnertsga

Havenstrjitte Park

Aan de Havenstrjitte in Minnertsgea is de laatste paar jaar een vruchtbare oase ontstaan. Het gemeenschappelijk dorpsparkje is aangeplant met louter eetbare gewassen, bomen en struiken. Wat betreft Luitzen Madhuizen, aktief lid van de groencommissie en hovenier van het gelijknamige groenbedrijf in het dorp, wordt het een groentetuin voor het hele dorp. Zover is het nog niet tempert collega commissie lid Jacobus Zwart zijn enthousiasme, voor sommigen is het vooralsnog een ‘ruche bende’.

Fjildlab Landschapsbeheer Friesland

Veldlaboratorium Fjildlab Noordoost-Fryslân biedt perspectief voor een duurzame landbouwsector

De stikstofuitstoot in de agrarische sector is in de afgelopen decennia al fors gedaald. De agrarische sector, met de veehouderij voorop, kan met het Fjildlab Noordoost-Fryslân laten zien dat het nog beter kan en dat een vermindering van de veestapel en de uitkoop van boeren bij natuurgebieden niet nodig is voor de verdere ontwikkeling van een duurzame landbouwsector. De regio Noordoost-Fryslân heeft onlangs een stevige impuls gekregen voor onder andere het Fjildlab met de investering vanuit het Rijk van 9 miljoen met de Regio Deal Noordoost-Friesland. Een bedrag van 11 miljoen ligt nog op de plank. Binnen het Fjildlab zijn inmiddels 90 projectideeën voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector verzameld. De eerste projecten starten dit najaar.

Landschapsbeheer Friesland bomen en struiken planten

Bomen en struiken planten op de Margje’s Reed

Vrijdag 29 november gaan om 13:00 uur de schoppen in de grond bij de Margje’s Reed, het fiets- en wandelpad tussen Stationsweg en Bûtewei. Om dit pad weer aantrekkelijk te maken voor insecten en passanten worden nieuwe bomen en struiken geplant. Buurtbewoners, schoolkinderen van De Treffer en It Ambyld en vrijwilligers kunnen samen aan de slag. Gereedschap wordt beschikbaar gesteld door Landschapsbeheer Friesland. Wethouder Anko Postma zal een boom in de grond te zetten.

Boom geplant als start groenproject Bakkeveen
Boom geplant als start groenproject Bakkeveen

Boom geplant als start groenproject Bakkeveen

Bericht Groencommissie Bakkeveen - Afgelopen zaterdag is er door de vertegenwoordigers van De Blue Zone i.o ,Plaatselijk belang en de Doarpstun een Amberboom geplant als start van het project de Doarpstun. Vooraf aan deze actie zijn de inwoners van Bakkeveen in de gelegenheid gesteld om onder gunstige voorwaarden planten aan te schaffen om hun tuin meer natuurvriendelijk te maken.

Bakkeveen wordt kleurrijker

De Doarpstún van Bakkeveen zal op 16 november door het planten van een boom het officiële startsein geven voor het kleurrijker maken van Bakkeveen. De Doarpstún is een initiatief wat is ontstaan uit de activiteiten van de huisartsenpraktijk in het kader van de Blue zone.

Opening natuurwerkdag 2019
Opening natuurwerkdag 2019

800 vrijwilligers geven Fries landschap opknapbeurt

‘Samen voor de biodiversiteit’ was dit jaar het motto van de Natuurwerkdag. Plusminus 800 vrijwilligers hielpen deze zaterdag met klussen als bomen planten, opslag verwijderen uit de heide, snoeien van bomen en broeihopen klaar maken voor het volgende seizoen.

Solitaire boom in de weilanden van Oldeberkoop Landschapselement
Solitaire boom in de weilanden van Oldeberkoop Landschapselement

Stikstof? Never waist a good crisis …

LandschappenNL onderschrijft de conclusie van de Commissie Remkes, dat Nederland zo snel mogelijk “drastische maatregelen moet nemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen en om de natuur te herstellen”. Belangrijk is nu om de daad bij het woord te voegen. Het op korte termijn lostrekken van gebiedsprocessen en een structurele oplossing vinden voor het vraagstuk vraagt om een actieve houding van alle betrokken. Gebiedsgericht en integraal zijn sleutelwoorden.