Nieuws

Nieuws

Fusie Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea

Samenwerking voor het Friese landschap

Vereniging It Fryske Gea en Stichting Landschapsbeheer Friesland hebben besloten om per 1 januari 2021 intensief samen te gaan werken. It Fryske Gea schakelt Landschapsbeheer voortaan in voor landschapsbeleid en -beheer. Daarnaast gaan de organisaties hun ondersteunende diensten delen. De samenwerking wordt beklonken met een bestuurlijke fusie, waarbij het bestuur van It Fryske Gea tevens het bestuur van de Stichting Landschapsbeheer Friesland wordt. Met het bundelen van de krachten kunnen de organisaties beter opkomen voor de belangen van het Friese landschap.

Elzensingellandschap

Natuurmonumenten en LandschappenNL: Kabinet moet advies Remkes meenemen in herziening wetsvoorstel

Het langverwachte advies van de Commissie Remkes biedt een realistische uitweg uit de stikstofimpasse en geeft uitzicht op daadwerkelijk natuurherstel. Dat concluderen Natuurmonumenten en LandschappenNL vandaag in reactie op het lange termijn advies voor het stikstofbeleid. De commissie stelt dat natuur en economie alleen kunnen herstellen bij een halvering van de stikstofuitstoot. Ook moet het kabinet stevig inzetten op meer robuuste natuur in Nederland. Het advies staat in contrast met het huidige wetsvoorstel van minister Schouten, dat volgens de organisaties te vrijblijvend, onduidelijk en ontoereikend is. Natuurorganisaties vinden daarom dat minister Schouten terug naar de tekentafel moet.

Broedvogelmonitoring 'Open Akker'

In het uiterste zuidoosten van Friesland – rond de dorpen Fochteloo en Oosterwolde – bestaat het agrarisch landgebruik uit een mix van akkerbouw en veeteelt. ELAN zuidoost Friesland is dit jaar begonnen met het agrarisch natuurbeheer van een aantal akkers. Percelen of randen daarvan worden ingezaaid met bloemen, granen, klaver en luzerne. In het broedseizoen komen er veel insecten op de bloemen af en vormen voedsel voor de vogels, die in of in de nabijheid van de percelen broeden. De granen bieden in het najaar voedsel voor overwinteraars.  

Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip biodiversiteit

Iepen Mienskipsfûns geeft bijdrage aan Natuerlik Ferskaat

Het project ‘Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip’ heeft dit voorjaar een bijdrage gekregen van 75.000 euro van Iepen Mienskipsfûns. Hiermee kreeg het project de grootste bijdrage van het fonds.

Stinzenplanten in Fryslân

Op 21 april 2020 is de nieuwe publicatie Stinzenplanten in Fryslân verschenen. Het is een rijk geïllustreerd boek over verwilderende voorjaarsbloeiers in het historisch groen.

Snel vogels herkennen in je tuin, met de gratis digitale Tuinvogelgids!

Speciaal voor deze dagen waarop we dichtbij huis moeten blijven, heeft Nature2U een gratis digitale Tuinvogelgids uitgebracht.

Bijna 4.700 m2 nieuwe bijenweides in Friesland

Landschapsbeheer Friesland zorgt samen met tientallen vrijwilligers voor bijna 4.700 vierkante meter nieuwe bloemenweides in Friesland. Vrijwilligers zaaien in de maanden maart en april ruim zes kilo Fries bloemzaad van Cruydt-Hoeck. Landschapsbeheer Friesland kon via het landelijke project ‘De Wilde Bijenlinie’ het bloemzaad ter beschikking stellen voor tien zaailocaties.

De scholekster broedt tegenwoordig steeds vaker in de stad

Maart ’20 – De scholekster komt naar de stad, zo blijkt uit waarnemingen van burgers aan het onderzoek scholeksterophetdak.nl naar het broedgedrag. De eerste resultaten zijn bekend en hebben de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Bioloog Rafael Martig, samen met Stichting Onderzoek Scholekster initiatiefnemer van het onderzoek: “We zijn erg verrast over het hoge aantal geregistreerde nestlocaties op daken in stedelijk gebied. En verheugd dat zoveel mensen hebben bijgedragen!”

Corona-maatregelen en Landschapsbeheer Friesland

Inmiddels is onze kantoor weer goed bereikbaar. Door de coronamaatregelen werken onze medewerkers op regelmatige basis thuis. Ons reguliere vrijwilligerswerk is de komende tijd nog wel geannuleerd. Betrokkenen van projecten worden geïnformeerd over eventuele maatregelen. Op deze pagina vindt u de e-mailadressen en mobiele nummers van onze medewerkers. 

 

Onze excuses voor het ongemak.

 

Aan de slag met strandnatuur, bomen planten en een biodiverse bodem dankzij de Postcode Loterij

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij is de Nederlandse natuur driedubbel in de prijzen gevallen. LandschappenNL heeft de aanvraag het Groene Strand gehonoreerd gekregen en is partner bij Plan Boom en Onder het maaiveld. Alle drie de projecten dragen bij aan het herstel van de natuur in Nederland. Als beneficient van de Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in als provincies. De provinciale Landschappen en provinciale Landschapsbeheerorganisaties zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en in de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

Meer kansen voor biodiversiteit met herstel 47 km elzensingels en houtwallen in Friesland

Het agrarisch cultuurlandschap van Zuidoost-Friesland, de Noardlike Fryske Wâlden, rondom Sint Nicolaasga en op Terschelling wordt gekenmerkt door houtwallen en elzensingels. Deze lijnvormige elementen zorgen voor een aantrekkelijk landschap en zijn belangrijk voor de biodiversiteit. In de afgelopen twee jaar zijn er binnen het grote landschapsherstelproject ruim 47 kilometer aan elzensingels en houtwallen hersteld.

2,8 miljoen van Postcode Loterij om Nederlandse bodem weer gezond te maken

AMSTERDAM, 26 februari 2020 – Natuurorganisatie IUCN NL heeft van de Nationale Postcode Loterij een bijdrage van 2.825.000 euro gekregen voor het project ‘Onder het Maaiveld’. Dit grootschalige project brengt de Nederlandse bodem weer tot leven door bodembiodiversiteit en –beheer te verbeteren met hulp van een label voor bodemkwaliteit. IUCN NL werkt hiervoor samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Centrum voor Bodemecologie (CSE), De Vlinderstichting, IVN Natuureducatie en LandschappenNL.