Nieuws

Nieuws

Biologiedagen 2019
Biologiedagen 2019

Ruim 400 kinderen gaan met biologiedagen de natuur in

In de maanden september en oktober gaan ruim 400 leerlingen de natuur in om te ondersteunen bij het beheer van natuurgebieden. Onder begeleiding van Landschapsbeheer Friesland gaan de leerlingen – afhankelijk van de locatie –  boompjes trekken op de heide, hooien of de beheerders op een andere manier helpen. Naast de beheerwerkzaamheden voeren zij tijdens de biologiedag ook leerzame veldopdrachten uit. 

Wat zullen we nou beleven poster

Wat zullen we nou beleven?

Start Friese campagne voor biodiversiteit
Een grote groep organisaties lanceert op 5 september een ludieke campagne die een brede doelgroep bewust moet maken van het belang van biodiversiteit. Want zonder biodiversiteit valt er niets te beleven!

Educatieproject Noardlike Fryske Walden
Educatieproject Noardlike Fryske Walden

Bijna duizend leerlingen aan de slag met onderhoud elzensingels en houtwallen in de Noardlike Fryske Wâlden

Bijna duizend leerlingen van ruim 30 basisscholen in de regio Noordoost-Friesland gaan komende weken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden helpen met snoeiwerkzaamheden voor het onderhoud van de elzensingels en houtwallen. Het snoeien is onderdeel van het lesprogramma “Takomst foar in unyk lânskip” waarmee de leerlingen van groep 7 en 8 leren over het natuur- en landschapsbeheer en de cultuurhistorie in hun eigen woonomgeving.

Groen Traineeship Greenteam van het Noorden

Biodiversiteit als invulling voor maatschappelijke diensttijd jongeren

‘Het invoeren van Maatschappelijke diensttijd’ is als maatregel opgenomen in het huidige regeringsprogramma. Landschapsbeheer Friesland geeft hier invulling aan door dit jaar te starten met het Groene Traineeship ‘Greenteam van het Noorden’. Jongeren kunnen zich tijdens hun ‘tussenjaar’ of naast hun werk of opleiding één dag per week maatschappelijk inzetten. Gedurende de traineeship kunnen zij concreet aan de slag met het versterken van de biodiversiteit in en rond het dorp Oosterbierum. Dit is niet alleen nuttig, leerzaam en gezellig, maar staat ook goed op het CV!

Landschapsherstelproject Droge Dooradering ELAN Landschapsbeheer Friesland
Landschapsherstelproject Droge Dooradering ELAN Landschapsbeheer Friesland

Oproep: aanmelden voor herstel landschapselementen

Binnen het provinciale landschapsherstelproject is nog ruimte voor deelname. Grondeigenaren - die in het werkgebied percelen hebben – kunnen hun landschapselementen aanmelden voor herstelwerkzaamheden of kunnen zich aanmelden voor de aanleg van nieuwe elementen.

Hommel Natuerlik Ferskaat Noardwest Fryslân

Friese dorpen slaan handen ineen voor biodiversiteit!

De dorpen Achlum, Berlikum, Boer, Burgwerd, Dongjum, Easterwierrum, Oosterbierum, Peins, Ried en Vrouwenparochie slaan de handen ineen. Samen zetten zij de schouders onder het verbeteren van  de biodiversiteit in het gebied en het vergroten van de  leefbaarheid. Hiervoor is met partners FMF (Friese Milieu Federatie) en Landschapsbeheer Friesland het project Natuerlik Ferskaat in het leven geroepen. Het project wordt op zaterdag 29 juni feestelijk gestart. 

Solitaire boom in de weilanden van Oldeberkoop Landschapselement
Solitaire boom in de weilanden van Oldeberkoop Landschapselement

Lancering Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Natuur- en milieuorganisaties zijn enthousiast over de vergezichten die de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie schetst. Vooral de inzet op behoud van natuur en landschapskwaliteiten springt er uit. Als het gaat om de concrete uitwerking en handvatten voor provincies en gemeenten, past een meer kritische houding.

Jan J de Boer Landschapsbeheer Friesland

Landschapsexcursie van Brommels! in teken van herdenking Jan de Boer

De Brommels! bloeiexcursie in juni vormt jaarlijks het eerste wapenfeit van het bramenfestijn Brommels. Dit jaar staat deze landschapsexcursie in het teken van de herdenking van Wâldpyk Jan de Boer. Omdat Jan een natuur- en landschapsman pur sang was, heeft deze editie van de excursie een breed karakter dan enkel de focus op bramen. Excursieleiders Karst Meijer en Bert Maes nemen deze keer ook vele andere karakteristieken van de natuur en het landschap van De Friese Wouden mee in hun rondleidingen door het coulisselandschap. De landschapsexcursie vindt plaats op maandag 24 juni bij Maatschap Atsma in Eastermar na de onthulling van de gedenkplek voor wijlen Jan de Boer. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen. Deelname is gratis.

Particulier natuurbeheer nu via collectief stelsel mogelijk
Particulier natuurbeheer nu via collectief stelsel mogelijk

Particulier natuurbeheer nu via collectief stelsel mogelijk

Bericht NFW - In het gebied Noordoost-Friesland voeren particuliere grondeigenaren het beheer van natuurgronden, volgens het Natuurbeheerplan van de provincie Fryslân, uit. Hiervoor hebben zij een beheercontract met de provincie Fryslân afgesloten en ontvangen zij een vergoeding. Deze contractvorm komt, na afloop van de huidige contracttermijn, te vervallen. Daarvoor in de plaats kunnen particulieren zich vanaf dit jaar voor collectief particulier natuurbeheer bij de vereniging Noardlike Fryske Wâlden aansluiten.

Kongsi van de Eendenkooi Eendenkooi op Terschelling
Kongsi van de Eendenkooi Eendenkooi op Terschelling

Als groene monumenten in het weidse landschap verdienen eendenkooien duurzaam onderhoud

De afgelopen vier jaar is hard gewerkt aan het herstel van bijna alle resterende eendenkooien in het waddengebied. De kooien liggen er inmiddels weer prachtig bij. Hiermee zijn deze belangrijke identiteitsbepalende elementen in het waddenlandschap behouden voor de toekomst. Nu is het van groot belang dat ook het groot onderhoud duurzaam wordt geregeld.

LandschapsSymfonie de Proeve Noardlike Fryske Wâlden
LandschapsSymfonie de Proeve Noardlike Fryske Wâlden

LandschapsSymfonie ‘de Proeve’: Het muzikale verhaal over de Noardlike Fryske Wâlden

Bericht NFW - Het historische coulisselandschap van Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden vormt op zondag 30 juni a.s. het toneel van een muzikaal sprookje. Waar leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het landschap van elzensingels, houtwallen en pingo’s onderhouden, is nu iets aan de hand, er ligt gevaar op de loer. Samen met een reusachtige half-boom-half-mens-man – die kan praten met het landschap – maakt het publiek een muzikale omzwerving en maakt het op bijzondere wijze kennis met de prachtige omgeving van Eastermar.

Groene Loper Margje's Reed

Aan het werk bij Margje’s Reed

Zes vrijwilligers hebben afgelopen zaterdagochtend brandnetels verwijderd aan de weerskanten van wandelpad Margje’s Reed nabij Gorredijk. “Er waren teveel brandnetels. Deze planten kunnen groot worden en daardoor over het pad gaan hangen. Bovendien willen we andere soorten meer kans geven”, vertelt Oege Hiddema, projectmedewerker van Landschapsbeheer Friesland. Na het werk hebben de vrijwilligers genoten van een kop welverdiende brandnetelsoep.