Nieuws

Nieuws

Basisgids Stinzenplanten

Stinzenplanten zijn verwilderde voorjaarsbloeiers - knol-, bol- en wortelgewassen - die vanaf de zestiende eeuw zijn ingevoerd in ons land. Van oorsprong groeiden ze rond kastelen, borgen en buitenplaatsen. Sneeuwklokje en bonte krokus zijn bekende voorbeelden, maar ook winterakoniet, holwortel en bostulp behoren tot deze planten. Medio februari verschijnt de ‘Basisgids Stinzenplanten’, een prachtige fotogids voor natuur- en tuinliefhebbers. Deze herkenningsgids brengt voor het eerst alle in Nederland bekende stinzenplanten bijeen.

Kimster doarpsboske

Het Kimsterbosk heeft de voorbije jaren een flinke ‘facelift’ gekregen. Het bos is daardoor voor veel mensen aantrekkelijker geworden om even te wandelen en te genieten van de rust op het robuuste bosmeubilair in het bosprieeltje. Er is zelfs een grote variatie aan fruit te oogsten en vanaf het verhoogde uitkijkpunt kun je een blik werpen op het wijdse uitzicht over het gebied van de Marneslenk.

Paddenscherm staat weer langs de Poostweg

Sinds donderdag 13 februari kunnen padden en salamanders weer veilig de Poostweg te Beetsterzwaag oversteken met hulp van vrijwilligers. Een groep vrijwilligers is donderdagochtend druk aan het werk geweest om het scherm voor amfibieën te plaatsen.

Tel mee op 18 en 19 april met de Nationale Bijentelling

Wat vliegt er in jouw achtertuin? Op 18 & 19 april kan je weer meetellen tijdens de Nationale Bijentelling. Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Alle hulp is welkom, daarom vragen we iedereen om een half uurtje mee te tellen in je tuin, park of op het schoolplein.

Organiseer een bijenwerkdaglocatie

Ook in 2020 organiseert Landschapsbeheer Friesland tijdens NL-doet (13 en 14 maart a.s.) een Friese bijenwerkdag. Landschapsbeheer Friesland heeft het doel dat er tijdens dit weekend tien nieuwe bijenweides gerealiseerd worden. Heb of weet je een geschikte locatie en wil je anderen daarbij betrekken? Doe dan mee met de bijenwerkdag!

Joop Atsma plant eerste 'apotheek' boom

Surhuisterveen. Eerste Kamer lid Joop Atsma heeft vanmiddag met het planten van een boom de officiële aftrap verricht van een nieuw project van Vanla. Deze Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer in Achtkarspelen wil met het aanplanten van specifieke bomen en struiken in de singels een apotheekfunctie creëren voor vee. Zo kan het weidende vee middels zelfmedicatie hun gezondheid op peil houden. De variatie in de boomwal zorgt ook voor meer biodiversiteit en dat is weer goed voor de bijen en insecten. Zo vangt de Vanla twee vliegen in een klap.

 

It Nije Fertier

Trots vertelt Marnix van der Heide hartje Tsjom over het succesverhaal van de populaire speeltuin in hun dorpspark It Nije Fertier. Vaders en moeders genieten van hun kleintjes op glijbaan en schommels in de royale zandbak en ook de kabelbaan is druk in gebruik. De wat oudere jeugd deelt geregeld hun ballenkooi met cliënten van een zorgboerderij. En ’s avonds hebben jongeren hier een mooie plek om te verblijven. Ook het groengedeelte begint zich na drie jaar duidelijk te vormen met de zelf geplante bomen en heesters. Het park is nu al een ontmoetingsplek voor velen.

Hoopvol geluid over toekomstige landbouw

Ruim 50 organisaties, waaronder Kening fan ‘e Greide, Wereld Natuur Fonds, Netwerk
GRONDig, Triodos en BioNext en hun achterban trekken op 14 januari 2020 de
wandelschoenen aan om middels een wandeling aandacht te vragen voor
kringlooplandbouw. De wandeling, Kring-Loop gedoopt, eindigt met het overhandigen
van een plan aan minister Schouten. Dit plan bevat 10 stappen om de transitie naar
natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren.

Start het jaar met het Groen Traineeship!

Het is niet meer mogelijk om je voor dit traineeship aan te melden. 

Shared Grien Space park in Minnertsga

Havenstrjitte Park

Aan de Havenstrjitte in Minnertsgea is de laatste paar jaar een vruchtbare oase ontstaan. Het gemeenschappelijk dorpsparkje is aangeplant met louter eetbare gewassen, bomen en struiken. Wat betreft Luitzen Madhuizen, aktief lid van de groencommissie en hovenier van het gelijknamige groenbedrijf in het dorp, wordt het een groentetuin voor het hele dorp. Zover is het nog niet tempert collega commissie lid Jacobus Zwart zijn enthousiasme, voor sommigen is het vooralsnog een ‘ruche bende’.

Fjildlab Landschapsbeheer Friesland

Veldlaboratorium Fjildlab Noordoost-Fryslân biedt perspectief voor een duurzame landbouwsector

De stikstofuitstoot in de agrarische sector is in de afgelopen decennia al fors gedaald. De agrarische sector, met de veehouderij voorop, kan met het Fjildlab Noordoost-Fryslân laten zien dat het nog beter kan en dat een vermindering van de veestapel en de uitkoop van boeren bij natuurgebieden niet nodig is voor de verdere ontwikkeling van een duurzame landbouwsector. De regio Noordoost-Fryslân heeft onlangs een stevige impuls gekregen voor onder andere het Fjildlab met de investering vanuit het Rijk van 9 miljoen met de Regio Deal Noordoost-Friesland. Een bedrag van 11 miljoen ligt nog op de plank. Binnen het Fjildlab zijn inmiddels 90 projectideeën voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector verzameld. De eerste projecten starten dit najaar.

Landschapsbeheer Friesland bomen en struiken planten

Bomen en struiken planten op de Margje’s Reed

Vrijdag 29 november gaan om 13:00 uur de schoppen in de grond bij de Margje’s Reed, het fiets- en wandelpad tussen Stationsweg en Bûtewei. Om dit pad weer aantrekkelijk te maken voor insecten en passanten worden nieuwe bomen en struiken geplant. Buurtbewoners, schoolkinderen van De Treffer en It Ambyld en vrijwilligers kunnen samen aan de slag. Gereedschap wordt beschikbaar gesteld door Landschapsbeheer Friesland. Wethouder Anko Postma zal een boom in de grond te zetten.