Nieuws

Nieuws

Boom geplant als start groenproject Bakkeveen
Boom geplant als start groenproject Bakkeveen

Boom geplant als start groenproject Bakkeveen

Bericht Groencommissie Bakkeveen - Afgelopen zaterdag is er door de vertegenwoordigers van De Blue Zone i.o ,Plaatselijk belang en de Doarpstun een Amberboom geplant als start van het project de Doarpstun. Vooraf aan deze actie zijn de inwoners van Bakkeveen in de gelegenheid gesteld om onder gunstige voorwaarden planten aan te schaffen om hun tuin meer natuurvriendelijk te maken.

Bakkeveen wordt kleurrijker

De Doarpstún van Bakkeveen zal op 16 november door het planten van een boom het officiële startsein geven voor het kleurrijker maken van Bakkeveen. De Doarpstún is een initiatief wat is ontstaan uit de activiteiten van de huisartsenpraktijk in het kader van de Blue zone.

Opening natuurwerkdag 2019
Opening natuurwerkdag 2019

800 vrijwilligers geven Fries landschap opknapbeurt

‘Samen voor de biodiversiteit’ was dit jaar het motto van de Natuurwerkdag. Plusminus 800 vrijwilligers hielpen deze zaterdag met klussen als bomen planten, opslag verwijderen uit de heide, snoeien van bomen en broeihopen klaar maken voor het volgende seizoen.

Solitaire boom in de weilanden van Oldeberkoop Landschapselement
Solitaire boom in de weilanden van Oldeberkoop Landschapselement

Stikstof? Never waist a good crisis …

LandschappenNL onderschrijft de conclusie van de Commissie Remkes, dat Nederland zo snel mogelijk “drastische maatregelen moet nemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen en om de natuur te herstellen”. Belangrijk is nu om de daad bij het woord te voegen. Het op korte termijn lostrekken van gebiedsprocessen en een structurele oplossing vinden voor het vraagstuk vraagt om een actieve houding van alle betrokken. Gebiedsgericht en integraal zijn sleutelwoorden.

Biologiedagen 2019
Biologiedagen 2019

Ruim 400 kinderen gaan met biologiedagen de natuur in

In de maanden september en oktober gaan ruim 400 leerlingen de natuur in om te ondersteunen bij het beheer van natuurgebieden. Onder begeleiding van Landschapsbeheer Friesland gaan de leerlingen – afhankelijk van de locatie –  boompjes trekken op de heide, hooien of de beheerders op een andere manier helpen. Naast de beheerwerkzaamheden voeren zij tijdens de biologiedag ook leerzame veldopdrachten uit. 

Wat zullen we nou beleven poster

Wat zullen we nou beleven?

Start Friese campagne voor biodiversiteit
Een grote groep organisaties lanceert op 5 september een ludieke campagne die een brede doelgroep bewust moet maken van het belang van biodiversiteit. Want zonder biodiversiteit valt er niets te beleven!

Educatieproject Noardlike Fryske Walden
Educatieproject Noardlike Fryske Walden

Bijna duizend leerlingen aan de slag met onderhoud elzensingels en houtwallen in de Noardlike Fryske Wâlden

Bijna duizend leerlingen van ruim 30 basisscholen in de regio Noordoost-Friesland gaan komende weken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden helpen met snoeiwerkzaamheden voor het onderhoud van de elzensingels en houtwallen. Het snoeien is onderdeel van het lesprogramma “Takomst foar in unyk lânskip” waarmee de leerlingen van groep 7 en 8 leren over het natuur- en landschapsbeheer en de cultuurhistorie in hun eigen woonomgeving.

Groen Traineeship Greenteam van het Noorden

Biodiversiteit als invulling voor maatschappelijke diensttijd jongeren

‘Het invoeren van Maatschappelijke diensttijd’ is als maatregel opgenomen in het huidige regeringsprogramma. Landschapsbeheer Friesland geeft hier invulling aan door dit jaar te starten met het Groene Traineeship ‘Greenteam van het Noorden’. Jongeren kunnen zich tijdens hun ‘tussenjaar’ of naast hun werk of opleiding één dag per week maatschappelijk inzetten. Gedurende de traineeship kunnen zij concreet aan de slag met het versterken van de biodiversiteit in en rond het dorp Oosterbierum. Dit is niet alleen nuttig, leerzaam en gezellig, maar staat ook goed op het CV!

Landschapsherstelproject Droge Dooradering ELAN Landschapsbeheer Friesland
Landschapsherstelproject Droge Dooradering ELAN Landschapsbeheer Friesland

Oproep: aanmelden voor herstel landschapselementen

Binnen het provinciale landschapsherstelproject is nog ruimte voor deelname. Grondeigenaren - die in het werkgebied percelen hebben – kunnen hun landschapselementen aanmelden voor herstelwerkzaamheden of kunnen zich aanmelden voor de aanleg van nieuwe elementen.

Hommel Natuerlik Ferskaat Noardwest Fryslân

Friese dorpen slaan handen ineen voor biodiversiteit!

De dorpen Achlum, Berlikum, Boer, Burgwerd, Dongjum, Easterwierrum, Oosterbierum, Peins, Ried en Vrouwenparochie slaan de handen ineen. Samen zetten zij de schouders onder het verbeteren van  de biodiversiteit in het gebied en het vergroten van de  leefbaarheid. Hiervoor is met partners FMF (Friese Milieu Federatie) en Landschapsbeheer Friesland het project Natuerlik Ferskaat in het leven geroepen. Het project wordt op zaterdag 29 juni feestelijk gestart. 

Solitaire boom in de weilanden van Oldeberkoop Landschapselement
Solitaire boom in de weilanden van Oldeberkoop Landschapselement

Lancering Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Natuur- en milieuorganisaties zijn enthousiast over de vergezichten die de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie schetst. Vooral de inzet op behoud van natuur en landschapskwaliteiten springt er uit. Als het gaat om de concrete uitwerking en handvatten voor provincies en gemeenten, past een meer kritische houding.

Jan J de Boer Landschapsbeheer Friesland

Landschapsexcursie van Brommels! in teken van herdenking Jan de Boer

De Brommels! bloeiexcursie in juni vormt jaarlijks het eerste wapenfeit van het bramenfestijn Brommels. Dit jaar staat deze landschapsexcursie in het teken van de herdenking van Wâldpyk Jan de Boer. Omdat Jan een natuur- en landschapsman pur sang was, heeft deze editie van de excursie een breed karakter dan enkel de focus op bramen. Excursieleiders Karst Meijer en Bert Maes nemen deze keer ook vele andere karakteristieken van de natuur en het landschap van De Friese Wouden mee in hun rondleidingen door het coulisselandschap. De landschapsexcursie vindt plaats op maandag 24 juni bij Maatschap Atsma in Eastermar na de onthulling van de gedenkplek voor wijlen Jan de Boer. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen. Deelname is gratis.