Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Noordergraf

Noordergraf is een samenwerkingsverband van steuninstellingen voor erfgoed en landschap in de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen. Samen met de Rijksuniversteit Groningen hebben zij een benadering ontwikkeld voor het omgaan met kerkhoven en begraafplaatsen in de drie noordelijke provincies. Noordergraf wil beheer stimuleren dat oog heeft voor de erfgoedwaarden van deze terreinen en dat rekening houdt met de belangen en inzichten van álle betrokkenen: eigenaars, beheerders, bezoekers en omwonenden. Wij willen graag hun kennis, kunde en engagement vergroten. Zo hopen wij bij te dragen aan de verduurzaming van de grafcultuur in Noord-Nederland.

Bent u vrijwilliger of beheerder van een begraafplaats en wilt u overleggen over deelname aan het project Noordergraf? Neem dan contact met ons op via info@erfgoedpartners.nl. Lees meer over Noordergraf in de brochure Wat is Noordergraf?

Cursus Noordergraf: Begraven en Beleid

Hoe maak je een goed beleid rondom onderhoud en ontwikkeling van begraafplaatsen en hun inpassing binnen de gemeenschap en de ruimtelijke omgeving? En hoe pas je dit toe? In mei biedt Noordergraf twee cursussen aan voor eigenaren en beheerders van begraafplaatsen en overige geïnteresseerden. Een praktijkgerichte cursus voor onderhoud, herstel en restauratie van grafmonumenten en een cursus gericht op beleid en beheer van kerkhoven en begraafplaatsen. Verschillende docenten vertellen meer over cultuurhistorie, landschap, juridische aspecten en de rol van begraafplaatsen in de huidige samenleving. Daarnaast worden er voorbeelden uit de praktijk te besproken, waarbij deelnemers eigen ervaringen kunnen inbrengen. Ook wordt met een excursie een aantal begraafplaatsen rond Groningen bezocht.

Donderdag 19 mei 2022 van 12.00-16.30 uur
Een cursus voor betrokkenen bij het onderhouden, herstellen en restaureren van grafmonumenten en andere onderdelen van kerkhoven en begraafplaatsen. Deze cursus is praktijkgericht en gaat in op materialen en technieken die ter plekke gedemonstreerd en toegepast worden. Er wordt gewerkt volgens cultuurhistorische criteria voor onderhoud en conservering van graven en groen.
Programma:
12.00-13.00: Lunch en onderlinge kennismaking
13.00-14.30: Landschappelijke aspecten
14.30-15.00: Pauze
15.00-16.30: Cultuurhistorische aspecten

Kosten: €150,- inclusief lunch / koffie / thee
Locatie: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Vrijdag 20 mei 2022 van 9.00-17.00 uur
Een cursus voor beleidsmakers en beheerders. De nadruk ligt in deze cursus op de ontwikkeling en uitvoering van beleid en beheer van kerkhoven en begraafplaatsen. Er wordt gewerkt vanuit de filosofie dat de terreinen uiteenlopende waarden en functies kunnen verenigen die door de inzet van alle betrokkenen behouden en zelfs versterkt kunnen worden.
Programma:
9.00-10.30: Beleidsmatige en juridische aspecten
10.30-11.00: Pauze
11.00-12.30: Begraafplaatsen en de hedendaagse uitvaartcultuur

Kosten: €150,- inclusief lunch / koffie / thee
LocatieDoopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Aanmelden?
Meer informatie over de cursus en het aanmeldformulier zijn te vinden op www.erfgoedpartners.nl/cursus/cursus-noordergraf-begraven-en-beleid. Of bekijk de brochure Cursus Begrafen en Beleid

Noordergraf wordt gevormd door Erfgoedpartners | Landschapsbeheer Friesland | Landschapsbeheer Drenthe |Landschapsbeheer Groningen | Rijksuniversiteit Groningen

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora