Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Organisatie Bestuur

Bestuursleden:  mw. J.G. Vlietstra (voorzitter), mw. em. prof. dr. J. van der Meer-Kooistra (vice-voorzitter), ing. H.J. Dommerholt (secretaris), ir. M. de Koe (penningmeester), ir. J. Houtsma, dr. A.J. Kolhoff en mw. drs. ir. M. de Wilde

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora