Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Organisatie Samenwerking

Samenwerken betekent voor ons samen werken. Vanaf het begin. We weten de juiste partijen met elkaar te verbinden om een project te laten slagen. 

LandschappenNL
Samen met elf andere provinciale stichtingen Landschapsbeheer en twaalf Landschappen, waaronder It Fryske Gea, is Landschapsbeheer Friesland verenigd in LandschappenNL. LandschappenNL komt op voor het landschap op nationaal niveau. Daarnaast zorgt deze samenwerking voor grotere landelijke bekendheid van de provinciale organisaties.

It Fryske Gea
Landschapsbeheer Friesland werkt al een aantal jaar samen met terreinbeheerder It Fryske Gea

FMF
Landschapsbeheer Friesland werkt met enkele projecten intensief samen met de FMF, zoals Romte en De Groene Loper. 

Grien Oerlis
De Grien Oerlis is een overlegplatform van Landschapsbeheer Friesland, FMF, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Consulentschap IVN Fryslân en de waddenvereniging. We bespreken onder meer gemeenschappelijke strategieën en de ontwikkelingen in de sector.

Agrarische Collectieven
LBF heeft een goed samenwerkingsverband met de Friese Agrarische Collectieven. Met diverse gezamenlijke projecten, zoals 'Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân' boeken we goede resultaten. Agrarisch collectief ELAN werkt vanuit het zelfde pand als Landschapsbeheer Friesland.

Andere partners
Ook werken we samen met: Dienst Landelijke Gebied, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Consulentschap IVN Fryslân, Nordwin college, Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk, De Friese NME centra, Re-integratiebureaus, steunpunt Landschap Zuidoost-Friesland, Doarpswurk, Historische Verenigingen, Stichting Monumentenzorg, Hûs en Hiem, vrijwilligerscentrale en Stichting Staten en Stinzen.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora