Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Herstel Bekhofschans

Bekhofschans is onderdeel van de Friese WaterlinieLandschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea (beide lid van Koöperaasje DoarpenLân) zetten zich vanaf januari 2017 in voor de duurzame verbetering van de beleving van de Bekhofschans. Voor de argeloze voorbijganger is de Bekhofschans op dit moment slecht te herkennen.

Lees meer

Herstel elzensingels Terschelling

Elzensingel op TerschellingHet elzensingellandschap in de binnenduinrand van Terschelling maakt het eiland bijzonder. De eilanders willen dit landschap graag in stand houden en hebben LBF gevraagd om samen met de eilandbewoners hiervoor een plan op te stellen. Ook vindt u hier meer informatie over het beheer van elzensingels. 

Lees meer

Doarpen yn 't Grien

Doarpen Yn 't Grien GoingaUw dorp mooier en groener maken. Dat is het doel van het project Doarpen Yn’t Grien. Een groencommissie bestaande uit enkele bewoners maakt met ondersteuning van Landschapsbeheer Friesland (LBF) een Groenplan voor het versterken van het groenstructuur in het dorp.

Lees meer

Energie uit hout

HoutwalLandschapsbeheer Friesland heeft in een aantal pilots veel kennis verzameld rond de oogst en toepassing van biomassa. LBF maakt samen met Aequator een beheerplan voor de houtverbrandingsinstallatie in Beetsterzwaag en met De vereniging Noardlike Fryske Wâlden werden in projectvorm, Energie uit Hout, studies gedaan naar een verantwoorde oogst tegen zo gunstig mogelijke kosten. Binnen het project Energie uit hout zijn arrangementen ontwikkeld waardoor boeren ontzorgd worden en een deel van de onderhoudskosten uit de houtoogst worden gehaald.  

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.