Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Projecten

Ons agrarisch cultuurlandschap kent een verhalenrijke geschiedenis, waarin her en der zelfs nog sporen zijn te vinden die zijn achtergelaten door ver vervlogen generaties. Dergelijke sporen bestaan onder andere uit landschapselementen zoals houtwallen en bolle akkers. Van oudsher was op het Friese platteland een grote diversiteit aan dit soort elementen te vinden. Iedere streek had zo zijn eigen...

Acht ‘groene organisaties’ in Fryslân hebben het Actieplan Groene Vrijwilligers opgesteld. Samen kunnen ze rekenen op wel 5500 vrijwilligers die zich wekelijks of maandelijks inzetten. Daarbovenop komen nog alle vrijwilligers die incidenteel actief zijn, zoals bij de natuurwerkdag en NLDoet. De partijen zien kansen voor meer samenwerking, zodat de bestaande vrijwilligers bijvoorbeeld kennis...

In het project 'van akker naar bakker' werkt Landschapsbeheer Friesland samen met een akkerbouwer uit Elsloo aan het creëren van een soortenrijk biodivers cultuurlandschap op een tarwe-akker. Op de akker wordt een nieuw streekbrood geproduceerd binnen in een korte keten tussen boer – molenaar – bakker en consument (straal van 10 km). Om meer biodiversiteit op en bij de akker te creëren, brengen we...

Het verleden als inspiratie gebruiken voor toekomstige ruimtelijke opgaven, dat doen we in het project 'Mei it ferline foarút' (NL: met het verleden vooruit). Een project waarin we de wordingsgeschiedenis van het Friese landschap benutten om te werken aan krachtige, duurzame en streekeigen productielandschappen die tegen een stootje kunnen.

Historie landschapstype in kaart

We richten ons in dit...

Zuidoost Friesland kent een bijzonder afwisselend landschap. Van kleinschalige esgehuchten in de buurt van Oosterwolde tot de hoogvenen rond Fochteloo en van een besloten elzensingellandschap in de omgeving van Drachten tot een open veenweidegebied met petgaten rond Tijnje en Munnekeburen. Regio Deal Zuidoost Friesland signaleerde dat dit rijke cultuurlandschap steeds meer onder druk komt te...

Noordergraf is een samenwerkingsverband van steuninstellingen voor erfgoed en landschap in de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen. Samen met de Rijksuniversteit Groningen hebben zij een benadering ontwikkeld voor het omgaan met kerkhoven en begraafplaatsen in de drie noordelijke provincies. Noordergraf wil beheer stimuleren dat oog heeft voor de erfgoedwaarden van deze terreinen en dat...

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora