Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Parkbossen Oldeberkoop

Parkbossen Oldeberkoop Na het succesvolle project ‘Herstel Koepelbosch’ is de vrijwilligersgroep in Oldeberkoop niet alleen actief met het beheer van het Koepelbosch, maar ook met het ontwikkelen van ideeën voor de andere parkbossen die het dorp rijk is. Onder andere op advies van Landschapsbeheer Friesland is het plan bedacht om de parkbossen rond het dorp met elkaar te verbinden middels een kunstroute; de zogenaamde Parkbossen-Kunstroute.

Lees meer

Oeverzwaluwwand Deinum

Oeverzwaluwwand Deinum Toen de Haak om Leeuwarden werd gerealiseerd, werd de oude N359 bij Deinum overbodig. De weg werd weggehaald en daardoor kwam er een flinke strook vrij waar ruimte is voor sport, recreatie en natuur. Oeverzwaluwen vestigden zich spontaan in tijdelijke zandbulten die ontstonden bij de sloop van het viaduct over het Van Harinxmakanaal.

Lees meer

Monitoring Biodiversiteit Droge Dooradering

Monitoring biodiversiteit Droge DooraderingLandschapsbeheer Friesland (LBF) monitort samen met Altenburg en Wymenga Ecologisch Onderzoek (A&W) vijf jaar lang tweehonderd houtwallen en singels in het leefgebied Droge Dooradering, in het kader van het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Deze opdracht is gegeven door de Provinsje Fryslân en de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden en ELAN Zuidoost-Friesland.

Lees meer

TV-serie Romte

TV serie RomteVanaf dinsdag 31 oktober 2017 heeft Omrop Fryslân de 16-delige televisieserie ‘Romte’ uitgezonden. In de serie zijn vijf burgerinitiatieven een half jaar lang gevolgd: de inrichting van een buurttuin ‘Groene Flach’ in Sneek, het Parkbossenproject in Oldeberkoop, de ‘Terp fan ‘e Takomst’ in Blija, het plan voor De Peinder Mieden in Opeinde en een gemeenschappelijke tuin in Koudum; allemaal initiatieven om de (woon)omgeving van de bewoners mooier te maken. 

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.