Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Actief burgerschap

Ruim vijfhonderd enthousiaste vrijwilligers werken in Friesland aan herstel, behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Hier zijn we trots op! Er is dan ook enorm veel nuttig werk te doen in het Friese landschap. Er is voor ieder wat wils; van wilgen knotten, tot onderhoud aan dorpsbosjes.

Maar actief burgerschap houdt meer in. Ook het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij het landschap hoort daarbij. Wanneer mensen zich meer betrokken voelen bij het landschap zullen zij ook meer doen om het te behouden en te beschermen. Veel van onze activiteiten voeren we uit met actieve burgers, boeren en terreinbeheerders. Hieronder vindt u een greep daaruit. 

Projecten

Programma Eetbaar Fryslân

Eetbaar Fryslan Veel voedsel reist de halve wereld rond voordat het in een winkel belandt waar de consument het vervolgens koopt. Dit is niet nodig vinden Landschapsbeheer Friesland, de Friese Milieu Federatie, Norwin College en Netwerk Duurzame Dorpen. In Friesland worden immers ook heerlijke producten verbouwd. De organisaties streven binnen het programma Eetbaar Fryslân naar een duurzamere manier van voedselvoorziening.

Lees meer

Doarpen yn 't Grien

Doarpen Yn 't Grien GoingaUw dorp mooier en groener maken. Dat is het doel van het project Doarpen Yn’t Grien. Een groencommissie bestaande uit enkele bewoners maakt met ondersteuning van Landschapsbeheer Friesland (LBF) een Groenplan voor het versterken van het groenstructuur in het dorp.

Lees meer

Gezond Natuur Wandelen

Gezond Natuur Wandelen vierkantStichting Gezond Natuur Wandelen heeft aan Landschapsbeheer Friesland (LBF) gevraagd om samen te werken binnen een project wat de natuur en gezondheid bij elkaar brengt. Het doel van de stichting is dat iedereen op een bescheiden afstand van zijn huis minstens een keer per week mee kan doen aan een Gezonde Natuur Wandeling.

Lees meer

Shared Grien Space Wadden

Shared Grien Space‘Shared Grien Space’ wordt sinds het jaar 2016 ook uitgevoerd in de dorpen Kimswerd, Tzum en Minnertsga in het waddengebied. Steeds meer mensen trekken uit de kleine dorpen naar de grotere dorpen en steden. Hierdoor kan het voorkomen dat een stuk grond midden in het dorp, dat bedoeld was voor woningbouw, onbebouwd blijft en geen functie meer heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de dorpen Tzum en Minnertsga. Landschapsbeheer Friesland probeert de ruimtelijke kwaliteit van deze dorpen op peil te houden of te verbeteren.

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.