Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Actief burgerschap

Ruim vijfhonderd enthousiaste vrijwilligers werken in Friesland aan herstel, behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Hier zijn we trots op! Er is dan ook enorm veel nuttig werk te doen in het Friese landschap. Er is voor ieder wat wils; van wilgen knotten, tot onderhoud aan dorpsbosjes.

Maar actief burgerschap houdt meer in. Ook het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij het landschap hoort daarbij. Wanneer mensen zich meer betrokken voelen bij het landschap zullen zij ook meer doen om het te behouden en te beschermen. Veel van onze activiteiten voeren we uit met actieve burgers, boeren en terreinbeheerders. Hieronder vindt u een greep daaruit. 

Projecten

Doarpen yn 't Grien

Doarpen Yn 't Grien GoingaUw dorp mooier en groener maken. Dat is het doel van het project Doarpen Yn’t Grien. Een groencommissie bestaande uit enkele bewoners maakt met ondersteuning van Landschapsbeheer Friesland (LBF) een Groenplan voor het versterken van het groenstructuur in het dorp.

Lees meer

Shared Grien Space Wadden

Shared Grien Space‘Shared Grien Space’ wordt sinds het jaar 2016 ook uitgevoerd in de dorpen Kimswerd, Tzum en Minnertsga in het waddengebied. Steeds meer mensen trekken uit de kleine dorpen naar de grotere dorpen en steden. Hierdoor kan het voorkomen dat een stuk grond midden in het dorp, dat bedoeld was voor woningbouw, onbebouwd blijft en geen functie meer heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de dorpen Tzum en Minnertsga. Landschapsbeheer Friesland probeert de ruimtelijke kwaliteit van deze dorpen op peil te houden of te verbeteren.

Lees meer

Lekker Landschap

Lekker LandschapNatuurbeleving letterlijk als dagelijkse kost. Het is erg leuk om in de vrije natuur te wandelen en te zoeken naar eetbare planten, bloemen, vruchten, noten en paddenstoelen. Landschapsbeheer Friesland nodigt iedereen uit om met onze activiteiten en foodwalks al het eetbare in het landschap te ontdekken en ervan te genieten. Zo hebben wij bijvoorbeeld heerlijke picknicks en foodwalks georganiseerd. 

Lees meer

Shared Grien Space

Shared Grien SpaceWaar zijn ze niet te vinden; braakliggende bouwkavels of armoedige ruilverkavelingsbosjes? De relatie tussen gemeente en inwoners is aan het veranderen en inwoners hebben vaak goede ideeën om deze terreinen een nieuwe ‘groene’ functie te geven. Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie willen samen met deze bewoners de locaties weer aantrekkelijk maken en dagen hen uit om niet aan de regels maar aan de mogelijkheden te denken.

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.